Tin tức Sự kiện - Workshop Hr

Workshop HR Tháng 03/2024: KPI - Hiểu Và Triển Khai Đúng

Công cụ KPI (Key Performance Indicators - Chỉ số hiệu suất chính) đóng một vai trò quan trọng trong quản lý và đánh giá hiệu suất của tổ chức, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và nhân sự.