Kết Nối Tuyển Dụng

Hội thảo trực tuyến

Ngày 13/11/2021, TECHFEST Quốc gia giao nhiệm vụ cho Làng sinh viên và tuổi trẻ khởi nghiệp (STK-Techfest 2021) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đúng người - Đúng việc - Đúng giá trị”