Tên: Vũ Thị Thanh Huyền

Mã giảng viên: 1

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Là chuyên gia nghiên cứu và phát triển con người tại FPT Software

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@leanhhr.com

Giới thiệu về giảng viên

0904848855; 0971698687