Danh sách giảng viên

Tên giảng viên: Hoàng Thị Liên

Nơi làm việc:

Chuyên viên tiền lương phúc lợi cao cấp tại tập đoàn Canon, Tập đoàn Microsoft, LG R&D

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@leanhhr.com

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Cô Linh HR

Nơi làm việc:

Chuyên gia tuyển dụng nhân sự

Địa chỉ:

Hòm thư:

tuyensinh@leanhhr.com

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: CEO Cô Lê Ánh

Nơi làm việc:

Giảng viên Đại học, CEO Lê Ánh HR

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@leanhhr.com

+ Xem chi tiết +

0904848855; 0971698687