Danh sách giảng viên

giang-vien-hr-co-bich-hanh

Tên giảng viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nơi làm việc:

Công ty TNHH TWT Việt Nam, Giảng viêng tiếng Anh và Tiếng Hàn

Địa chỉ:

Hồ Chí Minh

Hòm thư:

[email protected]

+ Xem chi tiết +