Nguyễn Quốc Tới - Giảng Viên HR

Tên: Nguyễn Quốc Tới

Mã giảng viên: 98

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên