le-phuong-binh-le-anh-hr

Tên: Cô Lê Phương Bình

Mã giảng viên: 10

Tuổi:

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên