Tên: Cô Lê Phương Bình

Mã giảng viên: 10

Tuổi:

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@leanhhr.com

Giới thiệu về giảng viên

0904848855; 0971698687