co-do-thi-thu-hang-giang-vien-trung-tam-le-anh-hcm

Tên: Đỗ Thị Thu Hằng

Mã giảng viên: 311085

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Công ty cơ khí xây dựng Ausabaco

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên