gv-nguyen-thi-huyen

Tên: Nguyễn Thị Huyền

Mã giảng viên: 88

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Trưởng phòng Hành chính nhân sự Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên