giang-vien-tran-thi-anh-le-anh-hr

Tên: Trần Thị Ánh

Mã giảng viên: 05

Tuổi:

Địa chỉ: TP HỒ CHÍ MINH

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên