nguyễn thị bích hạnh giảng viên lê ánh hr

Tên: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Mã giảng viên: 3

Tuổi:

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Công ty TNHH TWT Việt Nam, Giảng viêng tiếng Anh và Tiếng Hàn

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên