Hoàng Ngọc Báu Lê Ánh HR

Tên: Hoàng Ngọc Báu

Mã giảng viên: 8

Tuổi:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần giải pháp Hoàng Hải

Giới tính: Nam

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên