Tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Mã giảng viên: 7

Tuổi:

Địa chỉ:

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Hoàng Hải 1

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@leanhhr.com

Giới thiệu về giảng viên

0904848855; 0971698687