Thái Tài Lê Ánh HR

Tên: Thái Tài

Mã giảng viên: 12

Tuổi:

Địa chỉ: TP HỒ CHÍ MINH

Giới tính: Nam

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên