Tên: Hoàng Thị Liên

Mã giảng viên: 2

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Chuyên viên tiền lương phúc lợi cao cấp tại tập đoàn Canon, Tập đoàn Microsoft, LG R&D

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên