Tên: Phan Minh Nhật

Mã giảng viên: 21

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc:

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên