co-vu-thi-phuong-giang-vien-hanh-chinh-nhan-su-tai-le-anh-hr

Tên: Vũ Thị Phương

Mã giảng viên: 124

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần tư vấn Global Care

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên