Tên: Vũ Thị Phương

Mã giảng viên: 124

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần tư vấn Global Care

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên