Công Ty Nợ Bảo Hiểm: Người Lao Động Có Được Hưởng Thai Sản?

0 Đánh giá

Vấn đề nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của công ty là một thực trạng đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Khi công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ đóng BHXH, người lao động có thể gặp nhiều khó khăn trong việc hưởng các chế độ bảo hiểm, bao gồm chế độ thai sản.

Quyền lợi thai sản là một trong những quyền lợi quan trọng mà người lao động nữ được hưởng, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe trong quá trình mang thai và sinh con. Tuy nhiên, khi công ty nợ BHXH, quyền lợi này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ra nhiều lo lắng và bất an cho người lao động. Bài viết sau Lê Ánh HR sẽ phân tích chi tiết về Công ty nợ bảo hiểm: Người lao động có được hưởng thai sản?

I. Quy Định Pháp Luật Về Quyền Lợi Thai Sản

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi thai sản nhằm đảm bảo sức khỏe và chăm sóc con cái. Dưới đây là các quyền lợi thai sản cơ bản mà người lao động được hưởng:

1. Nghỉ thai sản

- Thời gian nghỉ thai sản: NLĐ nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con với tổng thời gian là 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

- Nghỉ trước khi sinh: Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa là 2 tháng.

2. Trợ cấp thai sản

- Mức trợ cấp: NLĐ nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động sinh con.

- Điều kiện hưởng trợ cấp: NLĐ nữ phải đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

chế độ thai sản

3. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

- Thời gian hưởng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản, nếu sức khỏe chưa phục hồi, người lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày.

-Mức trợ cấp dưỡng sức: Mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, người lao động được hưởng trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở.

4. Nghỉ khi con ốm đau

- Thời gian nghỉ: Khi con dưới 7 tuổi ốm đau, người lao động nữ được nghỉ việc chăm sóc con tối đa 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, và tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ 3 đến dưới 7 tuổi.

- Mức trợ cấp: Trợ cấp trong thời gian nghỉ việc chăm sóc con ốm bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

5. Chế độ dành cho người lao động nam

- Nghỉ khi vợ sinh con: NLĐ nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày tùy theo tình trạng sinh con của vợ.

- Mức trợ cấp: Trợ cấp trong thời gian nghỉ việc khi vợ sinh con bằng 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

6. Chế độ thai sản cho các trường hợp đặc biệt

- Nhận con nuôi: NLĐ nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi được hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

- Mang thai hộ: Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản 6 tháng như người sinh con.

II. Tình Trạng Công Ty Nợ Bảo Hiểm

1. Nguyên nhân công ty nợ bảo hiểm

- Khó khăn tài chính:

 • Thiếu hụt dòng tiền: các doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền có thể không đủ khả năng chi trả các khoản bảo hiểm xã hội đúng hạn.
 • Thua lỗ kéo dài: kinh doanh thua lỗ liên tục dẫn đến việc doanh nghiệp không có đủ nguồn lực tài chính để đóng BHXH.

- Quản lý kém:

 • Kế toán không hiệu quả: sự thiếu sót trong việc quản lý tài chính và kế toán có thể dẫn đến việc không đóng BHXH đúng hạn.
 • Thiếu kiểm soát nội bộ: doanh nghiệp không có các quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ, dẫn đến sai sót và bỏ qua việc đóng BHXH.

- Chủ ý trốn đóng:

 • Gian lận: một số doanh nghiệp cố tình trốn đóng BHXH để giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng lợi nhuận hoặc sử dụng số tiền này vào mục đích khác.
 • Thiếu ý thức pháp luật: các chủ doanh nghiệp không nhận thức đầy đủ về trách nhiệm pháp lý và hậu quả của việc nợ BHXH.

- Quy định pháp luật phức tạp:

 • Thay đổi chính sách: các thay đổi trong quy định và chính sách BHXH có thể khiến doanh nghiệp không kịp thời cập nhật và tuân thủ.
 • Thủ tục hành chính rườm rà: thủ tục hành chính phức tạp và rườm rà có thể làm doanh nghiệp chậm trễ trong việc đóng BHXH.
Công ty nợ bảo hiểm

2. Hậu quả của việc nợ bảo hiểm

- Đối với công ty:

 • Xử phạt hành chính: doanh nghiệp có thể bị phạt tiền do vi phạm quy định về đóng BHXH. Mức phạt có thể rất cao, gây áp lực tài chính lớn.
 • Truy thu và lãi suất: doanh nghiệp phải nộp lại số tiền BHXH chưa đóng cùng với lãi suất chậm nộp theo quy định của pháp luật.
 • Mất uy tín: việc nợ BHXH có thể làm mất uy tín của doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc tuyển dụng lao động và hợp tác với đối tác.
 • Khó khăn về pháp lý: doanh nghiệp có thể đối mặt với các vụ kiện tụng và tranh chấp pháp lý từ phía người lao động và cơ quan quản lý.

-Đối với người lao động:

 • Mất quyền lợi BHXH: người lao động không được hưởng các chế độ bhxh như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất do doanh nghiệp không đóng BHXH.
 • Thiếu an toàn tài chính: người lao động gặp khó khăn về tài chính khi không được hưởng trợ cấp trong các trường hợp cần thiết, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe.
 • Mất niềm tin: người lao động mất niềm tin vào doanh nghiệp, dẫn đến sự không ổn định trong nhân sự và giảm năng suất lao động.
 • Khó khăn khi chuyển đổi công việc: khi chuyển sang công ty khác, việc thiếu đóng BHXH có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi và tiếp nhận quyền lợi tại nơi làm việc mới.

III. Người Lao Động Có Được Hưởng Thai Sản Khi Công Ty Nợ Bảo Hiểm?

1. Điều kiện hưởng thai sản

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, để được hưởng chế độ thai sản, người lao động nữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Thời gian đóng BHXH: Phải đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

-Đang tham gia BHXH: Tại thời điểm nghỉ thai sản, người lao động vẫn đang thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Xem thêm: Chế Độ Thai Sản - Cập Nhật Những Quy Định Mới Nhất

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ BHXH

Căn cứ theo điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Pháp luật và trường hợp công ty nợ đóng BHXH cho người lao động nhưng NLĐ vẫn đảm bảo một trong các điều kiện sau thì sản phụ vẫn được hưởng trợ cấp thai sản:

- Đối với người lao động là phụ nữ sinh con

+ Thời gian nợ đóng BHXH ngắn, người lao động vẫn đảm bảo thời gian tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

+ Trường hợp sản phụ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Đối với người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Thời gian nợ đóng BHXH ngắn, người lao động vẫn đảm bảo thời gian tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận con nuôi.

Nếu công ty nợ BHXH quá nhiều và không có kế hoạch hoặc khả năng trả nợ, người lao động có thể không được cơ quan BHXH giải quyết chế độ thai sản. Trường hợp này đúng nếu người lao động không có đủ 6 tháng đóng BHXH trong 12 tháng trước khi sinh.

IV. Các Giải Pháp Cho Người Lao Động

1. Liên hệ với cơ quan BHXH: Hướng dẫn cách liên hệ với cơ quan BHXH để giải quyết quyền lợi thai sản

- Chuẩn bị hồ sơ:

 • Giấy tờ cá nhân (CMND/CCCD)
 • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm thai sản do bác sĩ cấp
 • Sổ bảo hiểm xã hội

- Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Xác định cơ quan BHXH phụ trách nơi bạn đang sinh sống hoặc làm việc.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi thai sản trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Bước 3: Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ thông qua website của BHXH Việt Nam hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để cập nhật thông tin.

2. Kiến nghị lên cơ quan quản lý: Cách thức kiến nghị lên các cơ quan quản lý lao động và BHXH

- Chuẩn bị thông tin:Mô tả chi tiết vấn đề gặp phải.Các tài liệu chứng minh (hợp đồng lao
động, bảng lương, thông báo của cơ quan BHXH, v.v.)

- Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Soạn thảo đơn kiến nghị, nêu rõ nội dung và đề xuất giải pháp.
 • Bước 2: Gửi kiến nghị qua các kênh liên hệ của cơ quan quản lý như email, bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

3. Tìm sự hỗ trợ pháp lý: Khuyến khích người lao động tìm kiếm sự tư vấn pháp lý từ các luật sư hoặc tổ chức bảo vệ quyền lợi lao động

Bằng cách nắm rõ quy trình và biết cách liên hệ với các cơ quan, người lao động có thể bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả hơn.

V. Lời Khuyên Cho Người Lao Động

1. Kiểm tra thông tin BHXH: Hướng dẫn người lao động cách kiểm tra thông tin BHXH của mình

- Truy cập trang web BHXH Việt Nam:

 • Truy cập vào trang web chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/

- Sử dụng ứng dụng VssID:

 • Tải ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại di động (có sẵn trên Google Play và App Store).
 • Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản.
  Kiểm tra thông tin cá nhân, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và các dịch vụ khác.

- Kiểm tra qua tin nhắn SMS:

 • Soạn tin nhắn theo cú pháp: BH THE <Mã số BHXH> gửi 8079.
 • Hệ thống sẽ gửi lại thông tin về quá trình tham gia BHXH của bạn.

- Liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH:

 • Đến trực tiếp cơ quan BHXH nơi bạn tham gia để yêu cầu kiểm tra thông tin.
 • Mang theo CMND/CCCD và số sổ BHXH để tiện cho việc tra cứu.

2. Lựa chọn công ty uy tín: Khuyến nghị người lao động chọn làm việc tại các công ty có uy tín và thực hiện đúng nghĩa vụ BHXH

- Tìm hiểu thông tin công ty trước khi ứng tuyển:

 • Kiểm tra thông tin công ty qua website chính thức, các trang tin tức, mạng xã hội và đánh giá từ các nhân viên cũ.
 • Tham khảo thông tin từ các trang tuyển dụng uy tín và xem các đánh giá của nhân viên trên các nền tảng như mạng xã hội.

- Quan tâm đến chế độ phúc lợi:

 • Hỏi rõ về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình phỏng vấn.
 • Kiểm tra các chính sách phúc lợi khác như nghỉ phép, chế độ lương thưởng, đào tạo và phát triển.

- Chọn công ty có tiếng tốt trong việc thực hiện nghĩa vụ BHXH:

 • Lựa chọn các công ty có uy tín và danh tiếng tốt trong ngành.
 • Tham khảo ý kiến của người lao động đang làm việc tại công ty về việc thực hiện nghĩa vụ BHXH.

- Tham gia các tổ chức nghề nghiệp và hiệp hội lao động:

 • Tham gia các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp để nắm bắt thông tin về các công ty uy tín trong ngành.
 • Hỏi ý kiến từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi lao động về các công ty uy tín và thực hiện đúng nghĩa vụ BHXH.

 Trên đây là toàn bộ những thông tin về Công ty nợ bảo hiểm: Người lao động có được hưởng thai sản? Mong rằng những chia sẻ của Lê Ánh HR trong bài viết hữu ích với bạn đọc.

-------------

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&Bkhóa học C&B chuyên sâu, khóa học nghiệp vụ bảo hiểm xã hộikhóa học thuế thu nhập cá nhân chuyên sâu ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM

 

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký