Mẫu báo cáo tốt nghiệp chuyên đề hoàn thiện công tác tuyển dụng

4 Đánh giá

Bài viết bao gồm cả mục lục và câu hỏi khảo sát dành cho đề tài tuyển dụng. Bài viết chi tiết vê báo cáo thực tập ngành quản trị nhân lực đề tài hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty dịch vụ bảo vệ -vệ sĩ Long Hải.

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách triển khai nội dung từ đề cương đã chuẩn bị sẵn. Bài viết được định dạng dưới chuẩn theo quy định của ngành quản trị nhân lực. Ngoài tham khảo về nội dung, có thể tham khảo về format sử dụng trong bài viết

Xem thêm về các đề cương đề tài khác: mẫu viết báo cáo chuẩn nhất dành cho ngành nhân sự

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU..

1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC.. 4

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC.. 4

1.1.1. Tuyển mộ nhân lực. 4

1.1.2. Tuyển chọn nhân lực. 4

1.1.3. Tuyển dụng nhân lực. 5

1.2. VAI TRÒ CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC.. 6

1.2.1.Mục tiêu của tuyển dụng. 6

1.2.2.Tầm quan trọng của tuyển dụng. 6

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC.. 6

1.3.1. Các yếu tố thuộc về tổ chức. 6

1.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường. 9

1.4. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC.. 10

1.4.1. Nguồn và phương pháp tuyển dụng. 10

1.4.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực. 10

1.4.3.  Đánh giá hiệu quả của tuyển dụng. 14

TÓM TẮT CHƯƠNG 1: 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ LONG HẢI 16

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI 17

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - vệ sĩ Long Hải 17

2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải 17

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải 18

2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - vệ sĩ Long Hải 20

2.2. CƠ CẤU LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI 21

2.2.1. Cơ cấu lao động theo trình độ và giới tính tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải 21

2.2.2. Cơ cấu lao động theo tính chất công việc tại Công ty. 22

2.2.3. Tình hình biến động nhân sự dụng tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải giai đoạn 2015-2017. 22

2.3. TỔNG QUAN BỘ PHẬN LÀM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY   24

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI 26

2.4.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của Công ty. 26

2.4.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Long Hải 27

2.5. PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SINH LONG HẢI 41

2.5.1. Đánh giá sự hài lòng của chuyên viên làm công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ- vệ sĩ Long Hải 41

2.5.2. Đánh giá sự hài lòng của người lao động về công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ- vệ sĩ Long Hải 43

2.5.3.Đánh giá hiểu quả công tác tuyển dụng tại Công ty. 45

2.6. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI 48

2.6.1. Ưu điểm vềcông tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Bảo vệ-vệ sĩ Long Hải 48

2.6.2. Những hạn chế trong công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty. 49

TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 51

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI 51

3.1.XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ CHO CÁC CHỨC DANH TRONG CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ BẢO VỆ-VỆ SĨ LONG HẢI 52

3.1.1. Mục tiêu của giải pháp. 52

3.1.2. Căn cứ đưa ra giải pháp. 52

3.1.3. Nội dung chính của việc xây dựng bản mô tả công việc cho các chức danh trong Công ty  52

3.2. THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA SỨC KHỎE CHO CÁC ỨNG VIÊN SAU KHI VƯỢT QUA VÒNG PHỎNG VẤN.. 57

3.2.1. Mục tiêu của giải pháp. 57

3.2.2. Căn cứ để đưa ra giải pháp. 57

3.2.3. Nội dung chính của việc thay đổi quy trình tuyển dụng. 57

3.2.4. Kinh phí và lộ trình thực hiện giải pháp. 58

3.2.5. Dự kiến lợi ích, hiệu quả của giải pháp. 59

3.3. MỞ RỘNG THÊM CÁC KÊNH TUYỂN DỤNG.. 60

3.3.1. Mục tiêu của giải pháp. 60

3.3.2. Căn cứ đưa ra giải pháp. 60

3.3.3. Nội dung thực hiện. 60

TÓMTẮTCHƯƠNG 3:……...……………………………………………………..62 

PHẦN KẾT LUẬN.. 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 64

PHỤ LỤC

 

 

 Bài viết có liên quan: Quy trình tuyển dụng thực tế tại doanh nghiệp

5.0
(4 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
19/03/2023

30/09/2023

15/11/2023

02/07/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký