Quản trị nhân sự

Cách tính lương cho người lao động

Cách tính lương cho người lao động

Khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động sẽ nêu rõ về hình thức làm việc và trả lương của doanh nghiệp với người lao động. Trong bài viết này leanhhr.com sẽ gửi đến bạn đọc một số cách ...

Chế độ tai nạn lao động

Chế độ tai nan lao động và những điều cần lưu ý

Chế độ tai nạn lao động là một trong tổng số những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia Bảo hiểm xa hội. Trong bài viết này leanhhr.com sẽ gửi đến bạn đọc nhưng quy định về điều kiện và những thủ tục cần thiết để người ...

Quản trị nhân sự và khả năng giải quyết vấn đề

Quản trị nhân sự và khả năng giải quyết vấn đề có mối quan hệ mật thiết với nhau, phải học các giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người với người trong qua trình làm việc sao cho thật thông minh và tinh tế nhưng vẫn đảm bảo sự ...

Phong cách tuyển dụng của những nhà quản trị thành công

Nhà tuyển dụng thanh công có phong cách tuyển dụng rất khác nhau. Tuy nhiên, học đều có chung một mục tiêu hướng đến là làm thế nào để khai thác thông tin ứng viên một cách hiệu quả và tuyển được nhân sự phù hợp nhất.

Tầm quan trọng của tác phong lãnh đạo trong Quản Trị Nhân Sự

Trong quản trị nhân sự khó nhất là quản trị được con người, nếu quản trị được họ bạn thật sự là một người lãnh đạo tài giỏi. Vậy tầm trọng của tác phong lãnh đạo trong Quản trị nhân sự như thế nào mà có thể ảnh hưởng đến tập thể ...

Xây dựng nguồn Data tuyển dụng

Xây dựng nguồn DATA tuyển dụng

Xây dựng nguồn data tuyển dụng là bước quan trọng, cần được làm đầu tiên và  thường xuyên trong quá trình tổ chức thực hiện tuyển dụng. Trong đó, quy trình quản lý dữ liệu ứng viên cần phải được doanh nghiệp chú trọng.

Cơ cấu tổ chức trực tuyến

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Tìm hiểu cơ cấu doanh nghiệp là bước đầu tiên trong quy trình xây dựng bản mô tả công việc. Cơ cấu tổ chức là một hệ thống các mối quan hệ hoạt động chính thức bao gồm nhiều công việc riêng rẽ, cũng như những công việc tập thể.

0904848855; 0971698687