Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

0 Đánh giá

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được thực hiện khi người nộp thuế được trả lại phần nộp thừa trong năm, hoặc có thu nhập tính thuế chưa đến ngưỡng phải nộp. Nhiều người gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân do các thủ tục, chứng từ phức tạp nên đã chấp nhận bỏ số tiền này. 

Trong bài viết hôm nay, Lê Ánh HR sẽ chia sẻ và cung cấp cho các bạn những kiến thức quan trọng về các vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

I. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Thực hiện khi nào?

Căn cứ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, có thể hiểu, hoàn thuế thu nhập cá nhân là quy trình mà cơ quan thuế trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà người nộp thuế đã nộp thừa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay, chưa có định nghĩa cụ thể về hoàn thuế thu nhập cá nhân, định nghĩa trên đây được đưa ra dựa trên các quy định liên quan.

Việc xác định đúng các trường hợp cần hoàn thuế TNCN giúp cá nhân đảm bảo quyền lợi của mình, tránh việc nộp thừa thuế và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thường được thực hiện trong các trường hợp sau:

(1) Nộp thuế TNCN thừa: Trong quá trình quyết toán thuế cuối năm, nếu số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn lại số tiền nộp thừa.

(2) Có thu nhập chịu thuế nhưng tổng thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế: Nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng tổng thu nhập trong năm chưa đến mức phải nộp thuế sau khi áp dụng các khoản giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thể đề nghị hoàn lại số tiền thuế đã nộp.

(3) Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập: Khi cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi và tổng số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp sau khi tính gộp các khoản thu nhập, cá nhân có thể yêu cầu hoàn thuế.

(4) Cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế: Các trường hợp được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật như người khuyết tật, người làm việc trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, các cá nhân hưởng chính sách thu hút nhân tài... nếu đã nộp thuế TNCN có thể đề nghị hoàn lại số tiền thuế đã nộp.

(5) Chuyển đổi công việc: Khi cá nhân chuyển đổi công việc, thuế TNCN đã tạm nộp tại nơi làm việc cũ có thể không khớp với thu nhập tại nơi làm việc mới. Nếu có sự chênh lệch, cá nhân có thể đề nghị hoàn thuế.

(6) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Nếu cá nhân đã nộp thuế TNCN cho giao dịch chuyển nhượng bất động sản nhưng sau đó giao dịch bị hủy, người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn lại số thuế đã nộp.

(7) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Các trường hợp khác mà pháp luật quy định được hoàn thuế TNCN cũng có thể đề nghị hoàn lại số thuế đã nộp.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân

II. Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • (1) Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế
 • (2) Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế nêu tại mục 2 bài viết này

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, các trường hoàn được hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm: Số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp; Đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế; trường hợp khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • (3) Có đề nghị hoàn thuế gửi cho cơ quan thuế theo đúng quy định và được chấp nhận

Cụ thể, theo khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau:

- Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

- Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế".

Quy định này khẳng định rõ, chỉ hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả, cơ quan thuế không chủ động hoàn cho người nộp thuế; trường hợp không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

Lưu ý:

- Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

>>> Xem thêm:

III. Quy trình thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thực hiện đúng quy trình thủ tục hoàn thuế giúp đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế và giảm thiểu rủi ro, sai sót trong quá trình hoàn thuế. 

Quy trình thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

1. Các bước thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy trình thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm các bước cụ thể như sau:

BƯỚC 1. Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế cần chuẩn bị tùy theo từng trường hợp cụ thể. Thông thường, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị hoàn thuế (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu số 02/QTT-TNCN hoặc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN đối với cá nhân kinh doanh).
 • Chứng từ khấu trừ thuế (bản sao công chứng).
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập và các khoản đã nộp thuế.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu).
 • Văn bản ủy quyền nếu ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác quyết toán thay.

BƯỚC 2. Nộp hồ sơ hoàn thuế

Có 3 cách để nộp hồ sơ hoàn thuế:

 • Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi cá nhân nộp thuế.
 • Nộp qua bưu điện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Chi cục Thuế.
 • Nộp trực tuyến: Đăng nhập vào hệ thống kê khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn) để nộp hồ sơ trực tuyến.

BƯỚC 3. Chờ kết quả xử lý hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế và nhận tiền hoàn

2. Hướng dẫn cách hoàn thuế TNCN online đầy đủ các bước

Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online được hướng dẫn nộp thông qua Cổng thông tin Tổng cục thuế.

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ -> Chọn mục cá nhân

Bước 2: Chọn tài khoản đăng nhập và điền thông tin

Bước 2: Chọn tài khoản đăng nhập và điền thông tin

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” –> Chọn “Kê khai thuế trực tuyến”

Bước 4: Chọn thông tin tờ khai

Bước 4: Chọn thông tin tờ khai

- Tên người nộp thuế: Tên người tự quyết toán

- Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

- Điện thoại liên lạc: SĐT người tự quyết toán

- Địa chỉ email: Email người tự quyết toán

- Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT80/2021)

Tải mẫu 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN: TẠI ĐÂY

Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để người nộp thuế nhập dữ liệu:

- Từ [01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập.

- Từ [07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục [08] trước, sau đó chọn quận huyện ở mục [07] (Địa chỉ thường trú)

- [09]: Điền số điện thoại của người nộp thuế (NTT) (Bắt buộc điền)

- [10]: Fax: Không bắt buộc

- [11]: Điền địa chỉ email của NNT. (Bắt buộc điền)

- Từ [12] đến [19] : Thông tin đại lý thuế (nếu không có thì bỏ qua).

- [20]: Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [20]=[21]+[23]

- [21]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

- [22]: Trong đó tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có):

Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

- [23]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (Không có thì không điền)

- [24]: Số người phụ thuộc

Tự động tính khi được kê khai. Trường hợp đã có đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế, bạn kéo xuống dưới cùng, nhấn vào 02-1/BK-QTT-TNCN để tiến hành kê khai.

- [25], [26], [27]: hệ thống tự điền

- [28]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan Nhà nước (Không có thì không điền).

- [29]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

- [30]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng (Không có thì không điền

- [31], [32], [33]: Hệ thống tự động tính.

- [34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá nhân, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp.

- [35] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai với cơ quan thuế và đã nộp tại Việt Nam, căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của cá nhân.

- [36] Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có): Là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [32] x {[23]/([20] –[22])}x 100%.

- [37] Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm: Là số thuế đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm. Số thuế đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm do cá nhân tự xác định nếu đã kê khai và nộp tại nước ngoài vào năm tính thuế thứ nhất.

Trường hợp không xác định có số thuế đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm thì không phải kê khai vào chỉ tiêu này.

- [38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm:

Cá nhân tự xác định số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm nếu đã kê khai vào năm tính thuế thứ nhất. Trường hợp cá nhân xác định không có số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm thì không phải khai chỉ tiêu này.

- [39] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: [39]=[40]+[41]

- [40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm: Cá nhân xác định số thuế trùng do quyết toán vắt năm tại tổ chức khấu trừ vào chỉ tiêu này.

- [41] Tổng số thuế TNCN được giảm khác: Cá nhân khai số thuế được giảm theo quy định của pháp luật không bao gồm trường hợp được giảm do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

- [42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ [42]=([32]-[33]-[39])>0: [42]=[32]-[33]-[39] trong trường hợp [42]=([32]-[33]-[39])>0

- [43] Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống: Cá nhân chỉ ghi số thuế được miễn sau quyết toán bằng chỉ tiêu [42] trong trường hợp 0<[42]<=50.000 đồng.

- [44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ: [44]=([32]-[33]-[39])<0, cá nhân có số thuế nộp thừa được ghi vào chỉ tiêu này theo số dương.

Khi khai tờ khai 02, hệ thống sẽ tự động tính:

+ Nếu chỉ tiêu [42] hiển thị bằng 0, chỉ tiêu [44] là một khoản nhất định, thì số tiền hiển thị là số tiền được hoàn thuế TNCN đã nộp dư tương ứng ở chỉ tiêu 44.

+ Ngược tại, nếu thuế TNCN đã đóng vẫn chưa đủ và cần phải nộp bù theo khoản phí hiển thị ở chỉ tiêu số [42]

- [45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả: [45]=[46]+[47]

- [46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế: Cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn thì ghi vào chỉ tiêu này.

- [47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác: Cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt..) thì ghi vào chỉ tiêu này (không vượt quá chỉ tiêu [45]).

- [48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau: Chỉ tiêu [48]=[44]-[45

Bước 5: Bấm <Tiếp tục>

Bước 6: Nhập dữ liệu tờ khai

Bước 6: Nhập dữ liệu tờ khai

Bước 7: Chọn “Hoàn thành kê khai”

Bước 7: Chọn “Hoàn thành kê khai”

Bước 8: Hoàn tất

Chọn ” Tờ khai XML để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml.

Chọn ” Tờ khai XML để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml

Sau đó, người nộp thuế chọn ” Ký và nộp tờ khai” thì hệ thống hiển thị màn hình để người nộp thuế nhập số PIN và kích “Chấp nhận” hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”.

người nộp thuế nhập số PIN và kích “Chấp nhận” hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Đối với phiên bản mới nhất thì sau khi hoàn tất khai thuế theo hướng dẫn trên, cơ quan thuế sẽ tự động tiếp nhận yêu cầu hoàn thuế (nếu có) dựa trên thông tin tờ khai quyết toán

Lưu ý: Người thực hiện hoàn thuế TNCN đã nộp cần phải có tài khoản tại Cổng thông tin Tổng cục thuế mới tiến hành thực hiện được.

IV. Lưu ý và lời khuyên khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có thể phức tạp, do đó người nộp thuế cần lưu ý và tuân thủ các hướng dẫn sau để quá trình này diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

1. Lưu ý khi thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN

Kiểm tra điều kiện hoàn thuế: Đảm bảo rằng bạn thực sự đủ điều kiện để được hoàn thuế. Điều này thường xảy ra khi số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp, hoặc khi thu nhập không đến mức phải nộp thuế nhưng đã tạm nộp.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ: Hồ sơ hoàn thuế cần đầy đủ và chính xác, bao gồm đơn đề nghị hoàn thuế, tờ khai quyết toán thuế, chứng từ khấu trừ thuế, giấy tờ chứng minh thu nhập và các khoản đã nộp thuế, giấy tờ tùy thân và văn bản ủy quyền nếu có.

Kiểm tra kỹ thông tin: Đảm bảo rằng tất cả các thông tin trên hồ sơ là chính xác, không có sai sót về số liệu hoặc thông tin cá nhân để tránh việc bị yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ.

Nộp hồ sơ đúng thời hạn: Hồ sơ hoàn thuế cần được nộp trước ngày 31/3 của năm tiếp theo năm tính thuế. Nộp đúng thời hạn giúp tránh bị xử phạt và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế.

Lưu giữ chứng từ, biên lai: Lưu giữ tất cả các chứng từ, biên lai và giấy tờ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đã nộp để có thể đối chiếu khi cần thiết.

Chọn phương thức nộp hồ sơ phù hợp: Tùy theo điều kiện và tiện lợi của cá nhân, có thể chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Lưu ý và lời khuyên khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

2. Lời khuyên khi thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế điện tử: Sử dụng hệ thống kê khai thuế điện tử giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và dễ dàng theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

Tham khảo ý kiến chuyên gia: Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào, hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia thuế, kế toán hoặc những người có kinh nghiệm để được hướng dẫn cụ thể.

Thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật thuế: Luật thuế và các quy định liên quan có thể thay đổi, vì vậy nên thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Kiểm tra tình trạng hoàn thuế: Sau khi nộp hồ sơ, thường xuyên kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ để kịp thời bổ sung hoặc chỉnh sửa nếu có yêu cầu từ cơ quan thuế.

Lưu ý về tài khoản nhận tiền hoàn thuế: Nếu chọn nhận tiền qua chuyển khoản, đảm bảo rằng thông tin tài khoản ngân hàng chính xác để tránh việc chuyển nhầm hoặc chậm trễ.

Giữ lại bản sao của hồ sơ hoàn thuế: Luôn giữ lại bản sao của tất cả các giấy tờ, hồ sơ hoàn thuế đã nộp để sử dụng khi cần đối chiếu hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân là một quy trình cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trên đây, Lê Ánh HR đã hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thủ tục thuế TNCN nhanh chóng, đầy đủ. Hy vọng qua những chia sẻ thực hiện cùng các bài học đúc kết từ các chuyên gia trên dây có thể giúp bạn đảm bảo quá trình hoàn thuế diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.

Chúc các bạn thành công!

>>> Xem thêm:

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&Bkhóa học C&B chuyên sâu, khóa học bảo hiểm xã hộikhóa học thuế TNCN chuyên sâu ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM

 

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký