Quản trị hành chính

Cách tính lương cho người lao động

Hướng dẫn viết khóa luận đề tài đào tạo chuẩn nhất

Đề tài đào tạo là một đề tài khá hay trong các đề tài viết khóa luận tốt nghiệp. Như các bài viết trước leanhhr.com đã cung cấp một số đề cương khóa luận chi tiết ở một số chủ đề như tuyển dụng, hoạch định,… Ở bài viết này ...

Quy trình sửa chữa tài sản - máy móc

Quy trình sửa chữa tài sản, máy móc trong doanh nghiệp

Mục đích xây dựng quy trình sửa chữa tài sản nhằm hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc trong công ty. PHẠM VI áp dụng quy trình sửa chữa tài sản máy mọc trong doanh nghiệp: Áp dụng cho toàn bộ các phòng ban trong công ty

Quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Dưới đây Lê Ánh HR sẽ chia sẻ tất cả những quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp: Mua tài sản, trang thiết bị; Sửa chữa tài sản, trang thiết bị; Quản lý và sử dụng.

Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp

Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp

Tiếp theo đây Lê Ánh HR mời các bạn cùng theo dõi những quy định về quản lý và sử dụng ô tô trong doanh nghiệp. Về mục đích xây dựng quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp. Các nguyên tắc chung quản lý và sử ...

0904848855; 0971698687