Quản trị hành chính

Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc làm Mới Nhất

Sơ yếu lý lịch xin việc là một trong số những loại giấy tờ đặc biệt quan trọng trong bộ hồ sơ xin việc. Nhà tuyển dụng có thể nhìn nhận tổng quan về bản thân người ứng tuyển cũng như các thông tin liên quan đến cá nhân người ứng ...

Cách viết đơn xin nghỉ việc phù hợp mọi hoàn cảnh

Đơn xin nghỉ việc là văn bản được sử dụng để hoàn tất thủ tục thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động giữa nhân viên và tổ chức, doanh nghiệp đang công tác. Việc nộp đơn xin thôi việc còn được cho là nhiệm vụ bắt buộc của một nhân ...

Mô tả công việc kế toán trong doanh nghiệp

Nhân viên kế toán đóng vai trò quan trọng khi xác định đúng nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp như: Lựa chọn nguồn tài trợ, nhu cầu huy động vốn, các phương thức đòn bẩy kinh doanh để huy động nguồn vốn…

Mô tả công việc của trưởng phòng nhân sự

Mô tả công việc trưởng phòng nhân sự là mẫu mô tả công việc của trưởng phòng nhân sự trong một doanh nghiệp với quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc thực tế phải làm.

Chức năng, nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức hành chính là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của bất kỳ cơ quan nào. Bộ phận này không chỉ mang trọng trách tham mưu cho lãnh đạo về công tác nhân sự mà còn có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ lưu ...

Mẫu hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được xem là cầu nối, là căn cứ để xác định và thiết lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam. Khi có bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động, hợp đồng lao động sẽ ...

Quy trình sửa chữa tài sản, máy móc trong doanh nghiệp

Mục đích xây dựng quy trình sửa chữa tài sản nhằm hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc trong công ty. PHẠM VI áp dụng quy trình sửa chữa tài sản máy mọc trong doanh nghiệp: Áp dụng cho toàn bộ các phòng ban trong công ty

Quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Dưới đây Lê Ánh HR sẽ chia sẻ tất cả những quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp: Mua tài sản, trang thiết bị; Sửa chữa tài sản, trang thiết bị; Quản lý và sử dụng.

Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp

Tiếp theo đây Lê Ánh HR mời các bạn cùng theo dõi những quy định về quản lý và sử dụng ô tô trong doanh nghiệp. Về mục đích xây dựng quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp. Các nguyên tắc chung quản lý và sử ...