Quản trị hành chính

Quy trình sửa chữa tài sản - máy móc

Quy trình sửa chữa tài sản, máy móc trong doanh nghiệp

Mục đích xây dựng quy trình sửa chữa tài sản nhằm hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc trong công ty. PHẠM VI áp dụng quy trình sửa chữa tài sản máy mọc trong doanh nghiệp: Áp dụng cho toàn bộ các phòng ban trong công ty

Quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Dưới đây Lê Ánh HR sẽ chia sẻ tất cả những quy định quản lý tài sản trong doanh nghiệp: Mua tài sản, trang thiết bị; Sửa chữa tài sản, trang thiết bị; Quản lý và sử dụng.

Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp

Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp

Tiếp theo đây Lê Ánh HR mời các bạn cùng theo dõi những quy định về quản lý và sử dụng ô tô trong doanh nghiệp. Về mục đích xây dựng quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô trong doanh nghiệp. Các nguyên tắc chung quản lý và sử ...

Quy trình xử lý thông tin trong doanh nghiệp

Quy trình xử lý thông tin trong doanh nghiệp

Công việc tiếp theo của người quản trị hành chính cần làm đó là xử lý thông tin vào, thông tin ra trong doanh nghiệp. Vậy quy trình xử lý thông tin trong doanh nghiệp như thế nào?

Quy định quản lý tài liệu trong doanh nghiệp

Quy định QUẢN LÝ TÀI LIỆU trong doanh nghiệp

Quản lý tài liệu, hồ sơ, sổ sách luôn là việc làm khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất ở trong các cơ quan, tổ chức. Có nhiều phương pháp quản lý tài liệu, hồ sơ đang được áp dụng, tuy nhiên không phải phương pháp nào cũng thực sự ...

Quy trình tổ chức hội nghị

Quy trình tổ chức hội nghị

Tổ chức hội nghị hội thảo là một là hình thức sự kiện đã trở nên khá quen thuộc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy kinh doanh của công ty.