Quản trị hành chính

Quản lý tiếp khách

Quy định tiếp khách

Quy định tiếp khách này áp dụng cho toàn bộ Tổng công ty/ Công ty  với mục đích. Xác định các mức chi phí tiếp khách cho các bộ phận. Xác định quy trình đón tiếp khách của công ty.

Quy định tổ chức và quản lý cuộc họp

Quy định tổ chức và quản lý cuộc họp

MỤC ĐÍCH tổ chức và quản lý cuộc họp nhằm: Thông tin các quyết định mới từ quản lý cấp trên. Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều bộ phận. Giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp của công ty…

Quy trình quản lý văn bản đi

Quy trình quản lý văn bản đi trong doanh nghiệp

Trong bài viết trước Lê Ánh HR đã chia sẻ những khái niệm và nguyên tắc quản lý văn bản đến - việc làm thường xuyên và quan trọng ở trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Các bạn theo dõi tiếp nội dung về quy trình quản lý văn bản ...

Quy trình quản lý văn bản đến

Quy trình quản lý văn bản đến trong doanh nghiệp

Trong bài viết trước Lê Ánh HR đã chia sẻ những khái niệm và nguyên tắc quản lý văn bản - việc làm thường xuyên và quan trọng ở trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Các bạn theo dõi tiếp nội dung về quy trình quản lý văn bản đến trong ...

Khái niệm, nguyên tắc quản lý văn bản

Quản lý văn bản – Nguyên tắc quản lý văn bản

Quản lý văn bản là việc làm thường xuyên và quan trọng ở trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Để làm tốt được việc quản lý văn bản, các văn bản này cần được phân loại và tổ chức sắp xếp một cách khoa học, ngăn nắp, theo thứ tự, để dễ ...

Lễ tân văn phòng là gì?

Lễ tân văn phòng là gì?

Lễ tân văn phòng là gì? Nhân viên lễ tân văn phòng phải làm những công việc gì? Những kỹ năng cơ bản của vị trí lễ tân văn phòng là gì? Để hiểu rõ công việc này các bạn theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây của Lê Ánh HR nhé!