Hành chính nhân sự

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ

Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ - Download File Excel

Hiện công việc kinh doanh ngày càng mở rộng. Nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh bao gồm cả các khoản thanh toán chậm; hoặc như đã chi nhưng chưa thanh toán... Thực hiện các giao dịch thanh toán, làm cơ sở ...

Mẫu bảng chấm công

Mẫu Bảng Chấm Công Excel - Cách Làm Bảng Chấm Công Chi Tiết

Mẫu bảng chấm công Excel như thế nào đầy đủ, chi tiết thể hiện được đầy đủ nội dung cần thể hiện không phải một nhân viên tiền lương nào cũng biết Do vậy, trong bài viết này Lê Ánh Hr gửi đến bạn đọc Mẫu bảng châm công Excel và ...

Cách Tra Cứu Mã Số Bảo Hiểm Xã Hội Nhanh Và Đơn Giản Nhất

Có nhiều cách để tra cứu mã số Bảo Hiểm Xã Hội nhanh chóng và đơn giản nhất. Hiện nay có nhiều cách để tra cứu mã số BHXH trên máy tính và điện thoại. Trong bài viết này Lê Ánh HR sẽ cũng cấp tới bạn đọc cách tra cứu mã số BHXH ...