Hành chính nhân sự

Cách xây dựng bản mô tả công việc dành cho dân tuyển dụng

Yếu tố quan trọng nhất của một nhân viên tuyển dụng chuyên nghiệp là biết cách thiết lập và xây dựng bản mô tả đúng chuẩn. Có thể nói bản mổ ta công việc chính là xương sống của nghề nhân sự đặc biệt là nhân viên tuyển dụng

Mối tương quan giữa tai nạn lao động và thất thoát doanh thu

Trong những năm gần đây nhìn chung số vụ tai nạn lao động xảy ra tại các công ty dệt may không nhiều, tuy nhiên thiệt hại từ những vụ tai nạn đó để lại về số ngày người lao động phải nghỉ dưỡng điều trị, các chi phí doanh nghiệp ...

Bảo hộ lao động là gì?

Bảo hộ lao động là  môn khoa học mang tính kỹ thuật và thực tiễn bao gồm hệ thống các biện pháp kỹ thuật, các văn bản pháp luật và tổ chức, quản lý, chính sách kinh tế - xã hội, khoa học -kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao ...

Những quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu theo BLLĐ 2019

Theo quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019. Từ ngày 01/01/2021 Sẽ có nhiều điểm thay đổi về quy định nghỉ hưu đối với người lao động về các điều hiện nghỉ hưu đúng tuổi, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi với người tham gia bảo hiểm ...

Những điểm mới về hợp đồng lao động của BLLĐ 2019

Đến ngày 01/01/2021 BLLĐ 2019 sẽ ra đời sửa đổi, bổ sung cho BLLĐ 2012. Về cơ bản nhưng quy định về BLLD 2019 vẫn giữ nguyên bản chất như BLLD 2012. Tuy nhiên sẽ có nhiều thay đổi hơn trong quan hệ lao động giữa  người sử dụng lao ...

0904848855; 0971698687