Hành chính nhân sự

Mẫu báo cáo kết quả thử việc

Báo cáo kết quả thử việc là một loại văn bản tổng kết tất cả kết quả, thành tích làm việc và những kiến thức, kỹ năng mà nhân viên mới đã học hỏi được từ những công việc mà họ được tiến hành trong quá trình thử việc.

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự của Tổng Giám đốc là mẫu bản quyết định được Tổng giám đốc công ty lập ra để quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, công nhân viên của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ nhân viên được tiếp ...

Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm

Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm là là biểu mẫu dùng để đánh giá thực hiện công việc, nhận xét nhân viên vào dịp cuối năm làm cơ sở xét duyệt nhân viên xuất sắc, tổng kết và ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhân viên, đưa ra ...

Mẫu thư mời làm việc song ngữ

Mẫu thư mời làm việc (Offer letter) là thư mời nhận việc. Sau buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc tới ứng viên và bày tỏ mong muốn hợp tác.

Bản mô tả công việc & giao nhận nhiệm vụ

Mẫu bản mô tả công việc là tài liệu cập nhật thông tin đầy đủ và chi tiết nhất mà người thực hiện công việc phải thực hiện trong thời gian công tác tại doanh nghiệp. Là cơ sở để nhân viên đảm nhận vị trí công việc đó biết rõ mục ...

Điểm mới của Bộ Luật lao động 2019

Từ ngày 1/1/2021, bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Do vậy, việc nghiên cứu về điểm mới của bộ luật lao động 2019 là một nhu cầu cấp thiết không chỉ với người lao động, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh mà còn là ...

Mối tương quan giữa tai nạn lao động và thất thoát doanh thu

Trong những năm gần đây nhìn chung số vụ tai nạn lao động xảy ra tại các công ty dệt may không nhiều, tuy nhiên thiệt hại từ những vụ tai nạn đó để lại về số ngày người lao động phải nghỉ dưỡng điều trị, các chi phí doanh nghiệp ...

Bảo hộ lao động là gì?

Bảo hộ lao động là  môn khoa học mang tính kỹ thuật và thực tiễn bao gồm hệ thống các biện pháp kỹ thuật, các văn bản pháp luật và tổ chức, quản lý, chính sách kinh tế - xã hội, khoa học -kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao ...

Những quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu theo BLLĐ 2019

Theo quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019. Từ ngày 01/01/2021 Sẽ có nhiều điểm thay đổi về quy định nghỉ hưu đối với người lao động về các điều hiện nghỉ hưu đúng tuổi, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi với người tham gia bảo hiểm ...

Những điểm mới về hợp đồng lao động của BLLĐ 2019

Đến ngày 01/01/2021 BLLĐ 2019 sẽ ra đời sửa đổi, bổ sung cho BLLĐ 2012. Về cơ bản nhưng quy định về BLLD 2019 vẫn giữ nguyên bản chất như BLLD 2012. Tuy nhiên sẽ có nhiều thay đổi hơn trong quan hệ lao động giữa  người sử dụng lao ...