Mẫu báo cáo kết quả thử việc

0 Đánh giá

Mẫu báo cáo kết quả thử việc
Mẫu báo cáo kết quả thử việc

Báo cáo kết quả thử việc là một loại văn bản tổng kết tất cả kết quả, thành tích làm việc và những kiến thức, kỹ năng mà nhân viên mới đã học hỏi được từ những công việc mà họ được tiến hành trong quá trình thử việc.

Viết báo cáo kết quả thử việc là một hoạt động không thể thiếu khi nhân viên mới hoàn thành thời gian thử việc. Nó là một trong những căn cứ chính để người phụ trách hay Trưởng Bộ phận làm đề xuất với Ban Lãnh đạo trong việc có tiếp tục tuyển dụng nhân viên đó nữa hay không?

>>> Xem thêm: Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự

Mẫu báo cáo kết quả thử việc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

 ( Hết thời gian thử việc )

                                                         

Họ và tên:…………………………………………….…

Thuộc bộ phận : …………………………………………

Trình độ chuyên môn:………………………………

……………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………

Cấp trên trực tiếp:……………………

Ngày nhận việc :……./………/………………

Thời gian thử việc:…………/ tháng

Ngày hết hạn thử việc và nộp bản kiểm điểm công tác:……/……/………

I. Nhiệm vụ được giao:

Nhiệm vụ chính:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Các nhiệm vụ khác:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

II. Tự nhận xét kết quả công tác, tu dưỡng rèn luyện:

1- Tự đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao: ( Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và các đóng góp cá nhân đối với bộ phận, Công ty ).

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

2- Tự đánh giá về năng lực chuyên môn, năng lực quản lý: (đối với các bộ phận quản lý), kỷ năng thực hiên nhiệu vụ, cách làm việc, tinh thần phối hợp công tác…

Mặt mạnh:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Mặt yếu:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

3- Tự đánh giá về kỷ luật lao động: (Thực hiện nội qui công ty, giờ giấc làm việc…), tính trung thực trong công tác (báo cáo đầy đủ trug thực, cung cấp thông tin chính xác….), tinh thần và thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp

Mặt mạnh:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

Mặt yếu:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

4- Tự đánh giá về tinh thần học tập: (đã học tập nâng cao trình độ về lĩnh vực gì, giúp ích cho công tác..)

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

III. Nhận xét góp ý cho Công ty:

1- Mặt nào bạn thấy tốt:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

2- Và mặt nào bạn thấy còn chưa tốt:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

IV. Những đề xuất và nguyện vọng cá nhân ( nếu có ):

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

                                                                        ………………………, Ngày………..tháng …………,năm 20……

                                                                                                          Người viết                                                                                                              

                                                                                                   (Ký & ghi rõ họ tên)

 

V. Ý kiến của bộ phận:

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

 

                                                                                                      HCM, ngày …..tháng……năm 20……

                                                                                                                  Trưởng bộ phận

                                                                                                                 (Ký & ghi rõ họ tên)                                                                                                      

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

                                                                                                       HCM, ngày …..tháng……năm 20……                                                                                                                           

                                                                                                                  Trưởng Phòng HCNS

                                                                                                                    (Ký & ghi rõ họ tên)

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

                                                                                                        HCM, ngày …..tháng……năm 20……

                                                                                                                      Ban Giám đốc

                                                                                                                  (Ký & ghi rõ họ tên)

>>> Xem thêm: Nên học hành chính nhân sự ở đâu tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Trên đây là nội dung mẫu Báo cáo kết quả thử việc chuẩn nhất mà những chuyên gia hành chính nhân sự của Leanhhr.com đã xây dựng. Các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu, áp dụng vào công việc.

Bạn đọc có thể tham khảo các khóa học liên quan đến lĩnh vực Hành chính nhân sự tại trung tâm để rõ hơn về các vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký