Hành chính nhân sự

Những quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu theo BLLĐ 2019

Theo quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019. Từ ngày 01/01/2021 Sẽ có nhiều điểm thay đổi về quy định nghỉ hưu đối với người lao động về các điều hiện nghỉ hưu đúng tuổi, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi với người tham gia bảo hiểm ...

Những điểm mới về hợp đồng lao động của BLLĐ 2019

Đến ngày 01/01/2021 BLLĐ 2019 sẽ ra đời sửa đổi, bổ sung cho BLLĐ 2012. Về cơ bản nhưng quy định về BLLD 2019 vẫn giữ nguyên bản chất như BLLD 2012. Tuy nhiên sẽ có nhiều thay đổi hơn trong quan hệ lao động giữa  người sử dụng lao ...

Sử dụng lao động sau đánh giá thực hiện công việc

Trong công việc luôn đòi hỏi người lao động cần tập trung cao hơn và cần nhiều hơn sự quan tâm từ các doanh nghiệp nơi người lao động gửi gắm ước mơ, sự nghiệp. Song song với điều đó doanh nghiệp luôn đánh giá quá trình làm việc ...

0904848855; 0971698687