Hành chính nhân sự

Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Lao Động - Lưu Ý Khi Lập

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động không phải văn bản bắt buộc khi chấm dứt hợp đồng, chấm dứt quan hệ lao động nhưng hiện nay vẫn có nhiều doanh nghiệp sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng lao động để xác nhận chấm dứt hợp đồng ...

Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ - Download File Excel

Hiện công việc kinh doanh ngày càng mở rộng. Nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh bao gồm cả các khoản thanh toán chậm; hoặc như đã chi nhưng chưa thanh toán... Thực hiện các giao dịch thanh toán, làm cơ sở ...

Mẫu Bảng Chấm Công Excel - Cách Làm Bảng Chấm Công Chi Tiết

Mẫu bảng chấm công Excel như thế nào đầy đủ, chi tiết thể hiện được đầy đủ nội dung cần thể hiện không phải một nhân viên tiền lương nào cũng biết Do vậy, trong bài viết này Lê Ánh Hr gửi đến bạn đọc Mẫu bảng châm công Excel và ...