Công Việc Của Nhân Viên Nhân Sự Phụ Trách Bảo Hiểm Xã Hội

0 Đánh giá

Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội (sau đây sẽ được viết tắt là BHXH) thực hiện các chính sách bồi dưỡng và hỗ trợ nhân viên giúp tạo động lực và giữ chân nhân viên. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải dựa trên các quy định mà pháp luật đề ra.

Vậy công việc của nhân viên nhân sự phụ trách bảo hiểm xã hội cụ thể là gì? Mức lương cho vị trí công việc này hiện nay là bao nhiêu? Cùng Lê Ánh HR và các chuyên gia trong ngành bảo hiểm xã hội tìm hiểu chi tiết những thông tin về ngành này.

Tổng quan về bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Hiện nay, các nội dung liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định trong Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn. Tại khoản 1 Điều 3 Luật BHXH năm 2014, bảo hiểm xã hội được định nghĩa như sau:

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Tại Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2018 cũng có quy định về các loại bảo hiểm xã hội như sau:

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp và người lao động

Các chế độ về bảo hiểm xã hội được Nhà nước tổ chức và đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của hệ thống pháp luật về BHXH nhằm đảm đảm đời sống cho người tham gia.

Đối với người lao động

Toàn bộ quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH được quy định cụ thể tại Điều 18 Luật BHXH gồm:

1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

b) Thông qua tài khoản

Thông qua người sử dụng lao động.

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp

• Toàn bộ chi phí đóng BHXH cho CBCNV được tính là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

• Chi phí NLĐ gặp rủi ro: tai nạn, thai sản, tử tuất…

• Giảm rủi ro về pháp luật, thanh tra

Thực chất, về lâu dài, phương thức BHXH - BHYT đã chuyển giao trách nhiệm bảo vệ người lao động khi gặp rủi ro về phía xã hội, rủi ro được điều tiết trên phạm vi toàn xã hội, giúp cho chủ sử dụng lao động bớt những khó khăn, lo lắng về nguồn lao động của doanh nghiệp, yên tâm tổ chức sản xuất, kinh doanh.

3. Các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Điều 4 Luật BHXH năm 2014 đã liệt kê cụ thể các chế độ thuộc phạm vi mà bảo hiểm xã hội phụ trách gồm:

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan BHXH giải quyết chế độ tương ứng.

Các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Hiện nay, các nghiệp vụ cơ bản về BHXH đang được hỗ trợ thông qua phần mềm BHXH điện tử có thể kể đến bao gồm:

(1) Nghiệp vụ báo tăng lao động

Tăng – giảm lao động tại các doanh nghiệp trong quá trình làm việc là điều thường gặp tại hầu hết các doanh nghiệp. Trong trường hợp phát sinh thêm lao động có ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên, doanh nghiệp hoặc người phụ trách BHXH tại doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động.

Các trường hợp báo tăng lao động thường gặp tại các doanh nghiệp có thể kể đến như: Tăng mới (do chuyển từ nơi khác đến, do chuyển từ tỉnh khác đến); Nghỉ đi làm lại; Nghỉ thai sản đi làm lại; Bổ sung tăng nguyên lương.

(2) Báo giảm lao động

Nghiệp vụ “Báo giảm lao động” được sử dụng khi người lao động đang tham gia BHXH di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT; ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp.

Tương ứng số lao động giảm, các phương án báo giảm lao động có thể kể đến cụ thể như: Giảm hẳn; Nghỉ ốm ngắn hạn; Nghỉ ốm dài hạn; Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản; Giảm đến nơi khác, tỉnh khác; Bổ sung giảm nguyên lương.

(3) Giải quyết các chế độ bảo hiểm

Thực hiện việc thu thập và theo dõi các khoản đóng bảo hiểm xã hội từ lương của nhân viên và đóng góp các khoản phải đóng vào cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, giải quyết các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm cho nhân viên, bao gồm thanh toán các khoản đóng bảo hiểm và nộp các báo cáo, biên lai, hoá đơn liên quan đến bảo hiểm xã hội.

(4) Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng

Việc thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng được thực hiện khi người lao động bị thay đổi một trong các yếu tố như:

 • Tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH; chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc; mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH.
 • Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công tháng.

(5) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(6) Cấp lại thẻ cho người lao động do bị mất, hỏng, rách (Không thay đổi thông tin trên thẻ)

(7) Cấp lại thẻ BHYT hàng năm cho người lao động

Xem thêm: 

4. Những đối tượng cần phải nắm được các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Ngày nay, các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội không chỉ dừng lại ở góc độ là công việc mà chuyên viên bảo hiểm xã hội hay nhân sự phụ trách bảo hiểm xã hội bắt buộc phải nắm để thực hiện công việc mà bên cạnh đó các đối tượng có liên quan như nhà quản lý doanh nghiệp, người lao động cũng cần nắm để việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xã hội dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Có thể liệt kê những đối tượng cần phải nắm được các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội như:

- Người lao động ở bất cứ lĩnh vực nào học để hiểu và bảo vệ được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội;

- Các Bạn sinh viên năm 3, năm 4 học để chuẩn bị hành trang trước khi ra trường xin việc;

- Sinh viên mới ra trường muốn làm về bảo hiểm xã hội;

- Những người đã đi làm nhưng chưa từng làm nghiệp vụ bảo hiểm xã hội hoặc nghiệp vụ còn yếu;

- Trưởng phòng/ Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực chính sách nhân sự mảng bảo hiểm xã hội để tham vấn tốt hơn cho Ban giám đốc

5. Mô tả công việc của nhân viên bảo hiểm xã hội

Dưới đây là liệt kê các công việc của một nhân viên bảo hiểm xã hội cần làm:

 • Phụ trách công việc báo tăng, giảm Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), Bảo Hiểm Y Tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ)
 • Nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH về phát cho lao động khi có tăng mới
 • Lập danh sách khấu trừ tiền thẻ (nếu có)
 • Lập hồ sơ giao dịch với cơ quan BHXH những lĩnh vực liên quan đến thay đổi nhân thân; cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; Chốt sổ; gộp sổ
 • Phụ trách giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản cho NLĐ với cơ quan BHXH.
 • Liên hệ với cơ quan BHXH, giải quyết những phát sinh trong giao dịch
 • Nhập liệu, cập nhật thông tin BHXH vào hệ thống
 • Phát sổ BHXH cho lao động thôi việc
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến BHXH cho người lao động
 • Thực hiện các báo cáo khai trình lao động, báo cáo theo quy định của Nhà nước
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Mô tả công việc của nhân viên bảo hiểm xã hội

6. Mô tả công việc của nhân viên HR bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp

Tuỳ theo loại hình và quy mô doanh nghiệp mà nhân viên HR có thể sẽ thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, cùng các nghiệp vụ khác. Có thể kể đến những công việc mà họ sẽ đảm nhiệm như:

(1) Phụ trách công tác Bảo hiểm:

- Làm các thủ tục cáo báo BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng với cơ quan bảo hiểm

- Lập tờ khai cấp sổ bảo hiểm cho NLĐ

- Theo dõi việc giải quyết chính sách - chế độ cho NLĐ: Thôi việc, Thai sản, đau ốm, tai nạn lao động, chế độ dưỡng sức, nghỉ hưu… theo chính sách Công ty phù hợp với quy định của nhà nước Việt nam..

- Chốt sổ và trả sổ cho người lao động nghỉ việc

- Báo cáo, tư vấn các thông tin liên quan cho Trưởng phòng Nhân sự và Ban giám đốc

- Cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan tới chính sách bảo hiểm cho người lao động.

(2) Chấm công hàng tháng, hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các công việc có liên quan.

(3) Hỗ trợ thủ tục xin cấp Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho Người nước ngoài

(4) Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc công ty

Xem thêm:

7. Quy trình làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Quy trình làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc lập hồ sơ và giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì việc nắm được quy trình làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên là tất yếu. Cụ thể thực hiện quy trình có thể kể đến:

(1) Thành phần hồ sơ

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH (Mẫu TK3-TS).

Danh sách lao động tham gia BHXH (Mẫu D02-TS).

Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(2) Kê khai và nộp hồ sơ

Người tham gia BHXH bắt buộc kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 23 Công văn số 2089/VBHN-BHXH và nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc. Người đi lao động ở nước ngoài thì thực hiện kê khai hồ sơ và nộp theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 Công văn số 2089/VBHN-BHXH.

Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai và nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Công văn số 2089/VBHN-BHXH.

Đóng tiền BHXH.

(3) Nhận kết quả

 • Sổ BHXH.
 • Thông báo, xác nhận thời gian đóng BHXH hằng năm.

(4) Xử lý hồ sơ và cấp mã số BHXH

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

Chuyển hồ sơ, dữ liệu cho Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ

Nhận từ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ, Phòng/Tổ quản lý thu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, người tham gia (sổ BHXH, thẻ BHYT), hồ sơ của đơn vị, người tham gia, hồ sơ xác định số phải thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của cơ quan BHXH

(5) Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ

Nhận hồ sơ, dữ liệu giao dịch điện tử do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Phòng/Tổ quản lý thu, Phòng/Tổ chế độ BHXH chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu đúng đủ các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý.

Căn cứ tình hình thực tế từng địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh giao thời hạn xử lý hồ sơ giữa các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo thời gian hoàn thiện mã số BHXH, cập nhật dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia không quá 02 ngày.

(6) Cấp sổ BHXH

Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH;

Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

8. Mức lương của nhân viên bảo hiểm xã hội

Mức lương của nhân viên bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Quyết định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Nhân viên làm về BHXH là một vị trí quan trọng tại doanh nghiệp, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết, biết tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

Mức lương cho vị trí này tại các đơn vị sẽ không thấp, tùy từng quy mô, mô hình doanh nghiệp, thu nhập sẽ dao động từ 8-15 triệu.

Hơn nữa, về kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nghề nghiệp, cũng như cơ hội tăng lương cho nhân viên BHXH.

Xem thêm: Cách Tính Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) Mới Nhất

9. Khóa học thực hành nghiệp vụ bảo hiểm xã hội ở đâu tốt

Nhu cầu người lao động muốn tìm hiểu và nắm rõ về chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo tính thực tế, chi tiết và luôn cập nhật kiến thức mới nhất ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, bộ phận bảo hiểm xã hội cũng được chuyên biệt hoá trong phòng quản trị nhân sự nên yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên phụ trách bảo hiểm xã hội càng cao.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, nhiều trung tâm đào tạo đã cung cấp các khoá học bảo hiểm xã hội từ cơ bản cho người mới bắt đầu đến chuyên sâu. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng uy tín và mang lại hiệu quả trong đào tạo. Các bạn cần cân nhắc các yếu tố sau trong việc đưa ra quyết định lựa chọn khoá học bảo hiểm xã hội chất lượng tốt:

 • Nội dung đào tạo phải sát với công việc thực tế;
 • Giảng viên hướng dẫn phải là người có kinh nghiệm trực tiếp làm công tác BHXH – BHYT – BHTN của các công ty lớn tại Việt Nam hoặc tại các cơ quan bảo hiểm xã hội nhà nước;
 • Được hướng dẫn thực hành giải quyết các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội trên phần mềm cũng như giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho các trường hợp thực tế cụ thể;
 • Đảm bảo nhận được sự hỗ trợ nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc trong và sau khóa học.
 • Trung tâm đào tạo có uy tín thông qua việc được cấp phép hoạt động đào tạo, được cấp phát giấy chứng nhận hoàn thành khóa học hợp pháp; có phản hồi tốt từ học viên đã từng tham gia qua khoá học trên các trang mạng xã hội.

#Review Khóa học bảo hiểm xã hội Lê Ánh HR

Khóa học bảo hiểm xã hội của trung tâm Lê Ánh là một trong số ít các khoá học được đánh giá cao về tính thực hành thực chiến giúp người dễ dàng giải quyết được các nghiệp vụ BHXH một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả.

Review Khóa học bảo hiểm xã hội Lê Ánh HR

Nội dung và phương pháp đào tạo khác biệt của LÊ ÁNH HR là điểm sáng giúp học viên sau khoá học có thể bắt tay vào làm việc ngay.

 • Được trang bị kiến thức và kỹ năng BHXH chắc chắn giúp học viên tự tin làm chủ nghiệp vụ;
 • Hiểu và thi hành pháp luật BHXH theo quy định mới nhất vào nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp và tối ưu hoá nghiệp vụ;
 • Giải quyết hiệu quả và hạn chế sai sót khi xử lý các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Thành thạo quy trình nghiệp vụ BHXH, tự tin hợp tác với các đoàn thanh tra, cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH;
 • Tự tin tham mưu cho lãnh đạo các chính sách nhân sự liên quan đến BHXH.

Sự khác biệt tạo nên giá trị của Khóa học bảo hiểm xã hội tại trung tâm Lê Ánh

 • 100% giảng viên là các chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự nói chung và chuyên gia về bảo hiểm xã hội nói riêng, hiện tại giảng dạy duy nhất tại Lê Ánh;
 • Đào tạo thực hành thực chiến, giúp học viên hiểu và vận dụng các kiến thức về BHXH đi từ tổng quan – chi tiết, từ thực hiện nghiệp vụ – kiểm soát nghiệp vụ;
 • Nội dung đào tạo thiết thực, cung cấp những kiến thức thực tiễn trong nghiệp vụ BHXH cho học viên mà công ty không cần đào tạo lại (Tham khảo chương trình đào tạo chi tiết tại: https://leanhhr.com/khoa-hoc/khoa-hoc-bao-hiem-xa-hoi-tu-a-z.html)
 • Sau khi hoàn thành khóa học, Lê Ánh sẽ hỗ trợ học viên liên hệ và phỏng vấn các vị trí từ nhân viên đến quản lý hoặc các vị trí công việc liên quan khác.
 • Các chính sách bảo hành khoá học, bảo vệ quyền lợi học viên cao nhất: được cấp chứng chỉ cho học viên sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa học, trung tâm sẽ hoàn trả học phí nếu học viên không hài lòng về chất lượng sau buổi học đầu tiên, được hỗ trợ học lại miễn phí, được giảng viên và đội ngũ chuyên gia nhân sự tại Lê Ánh Hr hỗ trợ nghiệp vụ trọn đời,...

Theo dõi chi tiết hơn về nội dung học, CV giảng viên, lịch học và chính sách ưu đãi học phí tại: Khóa Học Bảo Hiểm Xã Hội Từ A – Z

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0904.84.8855

Website: https://leanhhr.com/khoa-hoc/khoa-hoc-bao-hiem-xa-hoi-tu-a-z.html

Fanpage: https://www.facebook.com/leanhhr

Bài viết của chúng tôi là những chia sẻ chi tiết giúp các bạn có thể hình dung được chân dung của một nhâ viên phụ trách bảo hiểm xã hội. Hi vọng qua bài viết trên, những bạn đã và đang có ý định đi theo hoặc muốn phát triển cao hơn ở công việc này sẽ có những định hướng chuẩn bị tốt hơn. Chúc các bạn thành công!

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&Bkhóa học C&B chuyên sâu, khóa học bảo hiểm xã hộikhóa học thuế TNCN chuyên sâu ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM

 

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký