Quản trị nhân sự

Hoàn tất quá trình tuyển dụng

Hoàn tất quá trình tuyển dụng

Hoàn tất quá trình tuyển dụng là bước cuối cùng trong công tác Tổ chức thực hiện tuyển dụng. Các thủ tục hoàn tất quá trình tuyển dụng thường do bộ phận nhân sự thực hiện, bao gồm các hoạt động sau:

Xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp so sánh ứng viên

Xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp so sánh ứng viên

Sau khi đã hoàn tất quá trình thu hút người xin việc, doanh nghiệp đang có rất nhiều hồ sơ ứng viên. Doanh nghiệp sẽ cần phải xây dựng tiêu chuẩn và so sánh ứng viên để xác định được ứng viên phù hợp nhất.