Quản trị nhân sự

Xây dựng nguồn Data tuyển dụng

Xây dựng nguồn DATA tuyển dụng

Xây dựng nguồn data tuyển dụng là bước quan trọng, cần được làm đầu tiên và  thường xuyên trong quá trình tổ chức thực hiện tuyển dụng. Trong đó, quy trình quản lý dữ liệu ứng viên cần phải được doanh nghiệp chú trọng.

Cơ cấu tổ chức trực tuyến

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Tìm hiểu cơ cấu doanh nghiệp là bước đầu tiên trong quy trình xây dựng bản mô tả công việc. Cơ cấu tổ chức là một hệ thống các mối quan hệ hoạt động chính thức bao gồm nhiều công việc riêng rẽ, cũng như những công việc tập thể.

Các nguyên tác cơ bản trong viết mô tả công việc

Các nguyên tắc cơ bản trong viết mô tả công việc

Bài viết này Lê Ánh HR sẽ chia sẻ với các bạn các nguyên tắc cơ bản trong viết mô tả công việc bao gồm: Mục tiêu công việc, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, những yêu cầu về năng lực cần thiết cho công việc.

Cấu trúc mẫu mô tả công việc

Cấu trúc mẫu mô tả công việc

Dưới đây Lê Ánh HR sẽ chia sẻ cấu trúc mẫu mô tả công việc để mà chúng tôi cho là đầy đủ các thông tin cơ bản cần thiết. Tham khảo để áp dụng vào thức tế công việc nhé!

Quy trình xây dựng bản mô tả công việc

Quy trình xây dựng bản mô tả công việc

Quy trình xây dựng bản mô tả công việc bao gồm 6 bước: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, xác định chức năng và nhiệm vụ của bộ phận; xác định các nhiệm vụ của vị trí công việc;

Hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc

Hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc

Một bản mô tả công việc có đầy đủ thông tin và được trình bày rõ ràng sẽ chắc chắn thu hút nhiều ứng viên tiềm năng. Sau đây là một quy trình hoàn thiện để xây dựng một bảng mô tả công việc đúng chuẩn!