Các Khoản Phụ Cấp Phải Đóng Bảo Hiểm Xã Hội: Bạn Đã Biết Chưa?

0 Đánh giá

Hiện nay, việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các khoản phụ cấp ở Việt Nam tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan, các khoản phụ cấp phải được tính vào tiền lương để đóng BHXH, nhằm đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, có phải phụ cấp nào cũng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu không thì các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội là những khoản nào? Trong bài viết dưới đây, Lê Ánh Hr sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác hơn về vấn đề này.

1. Phụ cấp là gì? Tại sao các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội?

Phụ cấp là các khoản tiền được bổ sung vào thu nhập chính của công nhân để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, những công việc có tính chất phức tạp hoặc điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đầy đủ hoặc chưa tính đến trong mức lương theo công việc hoặc theo chức danh.

Việc các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội thường được yêu cầu bởi luật pháp nhằm chắc chắn các nhân viên đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi và được bảo vệ theo quy định của hệ thống bảo hiểm xã hội. Dưới đây là một số lý do chính:

 • Bảo vệ quyền lợi cho nhân viên: Việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp đảm bảo rằng nhân viên sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác khi cần thiết.
 • Bảo vệ cho doanh nghiệp: Việc tuân thủ quy định về đóng BHXH cho các khoản phụ cấp giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và phạt từ cơ quan chức năng.
 • Tăng cường minh bạch và trách nhiệm xã hội: Việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp thể hiện sự trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và công bằng.
 • Đảm bảo tính công bằng và đồng đều: Việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp giúp đảm bảo rằng tất cả nhân viên được đối xử đồng đều và công bằng, không phụ thuộc vào sự ưu ái hay khách quan của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Các Loại Phụ Cấp Lương Hiện Nay

2. Quy định của pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội cho các khoản phụ cấp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó:

 • Mức lương: Mức lương được tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo bảng lương do người sử dụng lao động tạo nên theo quy định của pháp luật lao động.
 • Phụ cấp lương: Phụ cấp lương theo quy đị. nh tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXHGhi các khoản phụ cấp lương mà cả hai đã thỏa thuận, bao gồm các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, và các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và thành quả thực hiện công việc của người lao động
 • Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Ghi các khoản bổ sung mà có sự chấp thuận của hai bên, bao gồm các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nhưng liên quan đến quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. Các khoản bổ sung khác không bao gồm các khoản tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Kết luận: Như vậy các khoản phụ cấp lương nằm trong khoản tiền lương phải đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.

Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại dựa trên các văn bản pháp lý gồm:

 • Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 16/11/2015.
 • Khoản 1, Điều 30, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.
 • Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 4/4/2017.

Cụ thể tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định các khoản phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Quy định của pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội cho các khoản phụ cấp

3. Các loại khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội

Có rất nhiều các khoản phụ cấp lương, tuy nhiên chỉ có 8 khoản phụ cấp theo lương đóng BHXH. Doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý và nắm được 08 khoản phụ cấp này.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH các khoản phụ cấp theo lương tính BHXH bao gồm những khoản sau:

(1) Phụ cấp chức vụ, chức danh: Được trả cho những người giữ các vị trí quan trọng hoặc có trách nhiệm lớn trong tổ chức, như các quản lý cấp cao.

(2) Phụ cấp trách nhiệm: Được trả cho những người có trách nhiệm đặc biệt trong công việc của họ, như quản lý dự án hoặc người đứng đầu các nhóm làm việc.

(3) Phụ cấp thâm niên: Được trả cho nhân viên dựa trên thời gian làm việc tại công ty, đây là một hình thức khuyến khích nhân viên ổn định và phát triển sự nghiệp trong tổ chức.

(4) Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Khoản phụ cấp cho các công việc có tính chất nguy hiểm, độc hại.

(5) Phụ cấp khu vực: Khoản phụ cấp cho làm việc ở các khu vực khó khăn.

(6) Phụ cấp lưu động: Khoản phụ cấp cho công việc đòi hỏi phải di chuyển thường xuyên.

(7) Phụ cấp thu hút: Khoản phụ cấp để thu hút lao động làm việc tại các địa phương hoặc ngành nghề cần thu hút nhân lực.

(8) Các phụ cấp có tính chất tương tự: Các khoản phụ cấp khác có tính chất tương tự như trên.

Sau đây là ví dụ về tiền lương tháng phải đóng BHXH.Giả sử một người lao động có các khoản thu nhập hàng tháng như sau:

+ Lương cơ bản: 10 triệu đồng

+ Phụ cấp chức vụ: 2 triệu đồng

+ Tiền ăn trưa: 1 triệu đồng

+ Phụ cấp xăng xe: 1 triệu đồng

+ Thưởng hiệu quả công việc: 3 triệu đồng

Theo quy định, tiền ăn trưa và phụ cấp xăng xe không tính vào căn cứ đóng BHXH. Vậy tiền lương tháng đóng BHXH sẽ là:

Lương cơ bản + Phụ cấp chức vụ + Thưởng hiệu quả công việc = 10 triệu + 2 triệu + 3 triệu = 15 triệu đồng.

4. Lợi Ích và Nhược Điểm của Việc Đóng Bảo Hiểm Xã Hội cho Các Khoản Phụ Cấp

Việc đóng bảo hiểm xã hội cho các khoản phụ cấp mang lại nhiều lợi ích như bảo vệ người lao động trước các rủi ro và giúp tạo ra một hệ thống an sinh xã hội bền vững. Tuy nhiên, cũng có nhược điểm nhất định.

Lợi Ích và Nhược Điểm của Việc Đóng Bảo Hiểm Xã Hội cho Các Khoản Phụ Cấp

4.1. Lợi ích cho người lao động

Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các khoản phụ cấp mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người lao động:

- Bảo vệ quyền lợi tài chính: Khi các khoản phụ cấp được tính vào tiền lương tháng đóng BHXH, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi BHXH như tiền lương hưu trí, tiền hỗ trợ khi ốm đau, tiền chi trả khi mất việc làm, giúp đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định trong những tình huống khẩn cấp.

- Tăng cường an sinh xã hội: Việc tham gia BHXH cho các khoản phụ cấp giúp người lao động và gia đình có điều kiện sống ổn định hơn trong tương lai, bằng cách cung cấp các khoản tiền hỗ trợ khi cần thiết như trước khi về hưu, khi mắc bệnh nặng, hay khi mất việc làm.

- Đảm bảo an toàn lao động: BHXH cũng cung cấp các khoản tiền bồi thường và tiền trợ cấp cho người lao động khi gặp tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc, giúp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động.

- Giảm bớt áp lực tài chính cá nhân: Việc tham gia BHXH cho các khoản phụ cấp giúp giảm bớt áp lực tài chính đối với người lao động và gia đình trong các tình huống khẩn cấp như chi phí y tế, chi phí sống hàng ngày khi không có nguồn thu nhập từ công việc.

- Tăng cơ hội hưởng lợi từ các chương trình chính sách xã hội: Tham gia BHXH cho các khoản phụ cấp cũng mở ra cơ hội cho người lao động được hưởng các chương trình chính sách xã hội khác như chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở xã hội, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững

4.2. Lợi ích cho doanh nghiệp

Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các khoản phụ cấp không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn có những lợi ích đối với doanh nghiệp:

- Tăng cường uy tín và hình ảnh công ty: Việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho người lao động thông qua việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và tạo dựng hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp trong cộng đồng và trên thị trường.

- Thu hút và giữ chân nhân tài: Chế độ BHXH tốt cho các khoản phụ cấp không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút nhân tài mà còn giúp doanh nghiệp giữ chân nhân viên tài năng và có kinh nghiệm bằng cách tạo ra một môi trường làm việc ổn định và an toàn.

- Nâng cao năng suất lao động: Việc đảm bảo an sinh xã hội cho nhân viên thông qua việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp giúp nâng cao tinh thần làm việc và cam kết của nhân viên, từ đó tăng cường năng suất lao động và hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

- Giảm chi phí tài chính dài hạn: Mặc dù việc đóng BHXH có thể tăng thêm chi phí ngắn hạn cho doanh nghiệp, nhưng nó giúp giảm bớt các chi phí không mong muốn dài hạn do phải chi trả các khoản bồi thường, phúc lợi không dự kiến cho người lao động.

- Tuân thủ pháp luật lao động: Việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp đồng nghĩa với việc tuân thủ pháp luật lao động, giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và tránh các hình phạt từ cơ quan quản lý lao động.

>>> Xem thêm: Công Ty Nợ Bảo Hiểm: Người Lao Động Có Được Hưởng Thai Sản?

4.3. Nhược điểm và thách thức

Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các khoản phụ cấp cũng đồng thời mang đến một số nhược điểm và thách thức:

 • Nhược điểm

+ Chi phí tăng cao: Việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp có thể tăng chi phí cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Điều này đặc biệt đúng khi mức phí BHXH tăng cao hoặc khi phải đóng cho nhiều người lao động.

+ Phức tạp trong tính toán và quản lý: Quy trình tính toán và đóng BHXH cho các khoản phụ cấp có thể phức tạp và tốn thời gian, đòi hỏi kiến thức chuyên môn về pháp luật lao động và BHXH. Điều này đặc biệt đúng khi phải xử lý với nhiều loại khoản phụ cấp khác nhau.

+ Gian lận và lạm dụng: Việc tính toán BHXH cho các khoản phụ cấp có thể mở ra cơ hội cho các hành vi gian lận, như việc giảm thiểu hoặc làm giả thông tin về các khoản thu nhập, gây mất minh bạch và công bằng.

 • Thách thức

+ Quản lý thông tin và dữ liệu: Để đảm bảo việc tính toán và đóng BHXH cho các khoản phụ cấp đúng đắn, doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu hiệu quả, bao gồm thông tin về lương, phụ cấp và các khoản bảo hiểm.

+ Chi phí và tài nguyên: Quản lý và thực hiện việc đóng BHXH cho các khoản phụ cấp có thể đòi hỏi chi phí và tài nguyên lớn từ doanh nghiệp

+ Luật pháp và quy định thay đổi: Thay đổi trong luật pháp và quy định về BHXH có thể tạo ra sự không chắc chắn và thách thức cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ và thực hiện đúng quy định.

+ Tính đa dạng của các khoản phụ cấp: Các khoản phụ cấp có thể đa dạng và phức tạp, từ đó tạo ra thách thức trong việc xác định và tính toán các khoản này để đóng BHXH một cách chính xác.

5. Quy trình đóng bảo hiểm xã hội cho các khoản phụ cấp

Quy trình đóng bảo hiểm xã hội cho các khoản phụ cấp thường bao gồm các bước sau đây:

- Xác định loại khoản phụ cấp: Trước tiên, công ty cần xác định các khoản phụ cấp mà họ muốn đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên của mình. Các khoản phụ cấp này có thể bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản, và các khoản phụ cấp khác.

- Tính toán các khoản đóng: Sau khi xác định loại khoản phụ cấp, công ty cần tính toán số tiền cần đóng cho mỗi khoản phụ cấp cho từng nhân viên. Việc này thường dựa trên mức lương và các quy định của pháp luật địa phương về bảo hiểm xã hội. Sau đó, họ thông báo cho cả nhân viên và cơ quan quản lý về số tiền này.

- Đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội: Công ty cần đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để bắt đầu quy trình đóng bảo hiểm cho các khoản phụ cấp. Thông tin về nhân viên và các khoản phụ cấp sẽ được cung cấp trong quá trình đăng ký này.

- Thực hiện việc đóng bảo hiểm: Sau khi đăng ký, công ty sẽ thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho các khoản phụ cấp cho nhân viên của mình. Việc này có thể thực hiện hàng tháng hoặc theo chu kỳ đóng bảo hiểm xã hội quy định.

- Theo dõi và báo cáo: Công ty cần theo dõi các khoản đóng bảo hiểm xã hội và đảm bảo rằng chúng được thực hiện đúng kỳ hạn và đúng số tiền. Ngoài ra, công ty cũng cần báo cáo về các khoản đóng này cho cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương theo yêu cầu.

- Cập nhật thông tin: Khi có sự thay đổi về thông tin nhân viên hoặc các khoản phụ cấp, công ty cần cập nhật thông tin này với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để đảm bảo tính chính xác của việc đóng bảo hiểm.

Trên đây Lê Ánh Hr đã chia sẻ toàn bộ thông tin về các khoản phụ cấp phải đóng cho bảo hiểm xã hội mà các bạn có thể tham khảo. Việc đóng bảo hiểm xã hội cho các khoản phụ cấp không chỉ là một nhiệm vụ pháp lý mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và bảo vệ quyền lợi của nhân viên. 

>>> Xem thêm:

-----------------

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&Bkhóa học C&B chuyên sâu, khóa học bảo hiểm xã hộikhóa học thuế thu nhập cá nhân chuyên sâu ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM

 

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký