Tên: Cô Linh HR

Mã giảng viên: 5

Tuổi:

Địa chỉ:

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Chuyên gia tuyển dụng nhân sự

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên