Cộng Tác Viên Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Cộng Tác Viên Mới Nhất

1 Đánh giá

Cộng tác viên là một vị trí công việc rất phổ biến trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc cộng tác viên là gì? Khi làm việc tại vị trí công tác viên có cần phải ký kết hợp đồng lao động hay không?

Bài viết dưới đây Lê Ánh HR sẽ giải đáp thắc mắc này và cung cấp một số kiến ​​thức cho những ai đang muốn ứng tuyển vị trí cộng tác viên.

1. Cộng tác viên là gì?

Công tác viên là gì
Công tác viên là gì

Cộng tác viên là những người làm việc tự do và thường không có vị trí chính thức trong sơ đồ tổ chức và hoạt động nhân sự của công ty. Cộng tác viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức cộng tác ngắn hạn. Họ cũng không phải chịu các quy định và ràng buộc kinh doanh.

Cộng tác viên là người không hoặc chưa nằm trong biên chế của một dự án, một công ty hoặc một cơ quan tổ chức. Nên cộng tác viên thường là công việc hợp tác với  nơi có nhu cầu tuyển dụng về một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau.

2. Các công việc cộng tác viên

Thông thường cộng tác viên sẽ làm việc theo thảo thuận giữa cá nhân với người quản lý của dự án, công ty hoặc cơ quan tổ chức  đó. Cộng tác viên thường làm công viêc được phân công theo yêu cầu của công ty, thường theo khả năng và trình độ chuyên môn mà cộng tác viên có thể đáp ứng.

Nghề công tác viên thường không yêu cầu trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề. Do đó, quyền lợi khi là cộng tác viên thường do nhà tuyển dụng và cộng tác viên đó tự thỏa thuận. Các công việc cộng tác viên thường là:

Cộng tác viên Content Marketing

Đó là việc tạo ra nội dung phù hợp, hấp dẫn, thú vị và có giá trị để tiếp cận người dùng, thay đổi họ và thuyết phục họ lựa chọn, tin tưởng một sản phẩm hoặc dịch vụ. Đối với người bán hàng, CTV content marketing là hoạt động tìm kiếm, thuyết phục và giữ chân khách hàng.

Cộng tác viên bán hàng

Cộng tác viên bán hàng là cộng tác viên với các tổ chức doanh nghiệp, hãng thời trang, đại lý để làm cộng tác viên bán hàng online hoặc theo yêu cầu để giới thiệu người mua hàng cho các tổ chức, công ty đã được đưa ra trước đó.

Hầu hết các công việc này thường không yêu cầu trách nhiệm và nghĩa vụ, vì công tác viên bán hàng thường thường được thưởng doanh số và không yêu cầu vốn.

Cộng tác viên dịch thuật

Công việc của cộng tác viên dịch thuật rất đa dạng và có thể làm nhiều vị trí khác nhau:

- Dịch tài liệu tiếng Anh, Pháp, Mỹ, Hàn... theo yêu cầu của khách hàng và chuyên môn của đối tác dịch thuật.

- Phối hợp các loại file dịch các ngôn ngữ khác nhau.

- Cung cấp dịch vụ phiên dịch ngắn hạn cho khách hàng có nhu cầu.

- Chịu trách nhiệm dịch các ấn phẩm sang các ngôn ngữ khác nhau.

Cộng tác viên bất động sản

- Tìm kiếm và đăng tải thông tin về các dự án bất động sản trên website công ty.

- Đăng thông tin, hình ảnh về dự án bất động sản do công ty bất động sản cung cấp lên các nhóm trên mạng xã hội. Nỗ lực này được thiết kế để hỗ trợ nhân viên bán hàng và giúp họ nhanh chóng tiếp cận khách hàng thông qua nhiều kênh hơn.

Tham khảo: Khóa Học Hành Chính Nhân Sự Online - Tương Tác Trực Tiếp Cùng Chuyên Gia Nhân Sự Hàng Đầu

3. Đặc điểm hợp đồng cộng tác viên

Hợp đồng cộng tác viên mang bản chất là hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Như vậy, trong hợp đồng cộng tác viên, cộng tác viên sẽ là bên thực hiện dịch vụ. Khi đó, bên nhận cộng tác viên làm việc sẽ chi trả chi phí dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này. Cộng tác viên chỉ việc hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian cụ thể mà hai bên đã thỏa thuận.

Cần lưu ý rằng hợp đồng cộng tác viên không phải là hợp đồng Lao Động nên không bị ràng buộc bởi các điều khoản của Luật Lao động, Luật BHXH…

4. Những quyền lợi cộng tác viên nhận được

- Có khả năng làm việc linh hoạt để giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của mình đến mọi người

- Không cần hoặc vốn rất ít, không yêu cầu kinh nghiệm mà vẫn kiếm thêm thu nhập hàng ngày.

- Không áp lực thu nhập, hạn chế lỗ.

- Ít ảnh hưởng đến công việc chính hiện tại

- Tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để khi đủ vốn có thể tự kinh doanh riêng.

5. Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Để đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên, cộng tác viên nên ký hợp đồng với doanh nghiệp mình hợp tác, phòng trường hợp có biến cố xảy ra. Dưới đây là mẫu hợp đồng cộng tác viên các bạn thể tham khảo.

Hợp đồng cộng tác viên là gì

CÔNG TY ………. 

------------

Số: …………..…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   …., ngày … tháng … năm 20…

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày ngày 20 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động;

- Căn cứ nhu cầu của các bên:

Hợp đồng lao động(“HĐLĐ”) này được ký ngày …. tháng …. năm ….. tại Văn phòng Công ty …………………  , địa chỉ............................, bởi và giữa các bên có đầy đủ tư cách giao kết hợp đồng lao động theo quy định, gồm:

Thông tin

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là Công ty)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là NLĐ)

Tên chính thức

CÔNG TY …………………………..

 

Mã số thuế

CMND

CCCD

Số ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số CMND:

Ngày cấp :

Nơi cấp:

Thông tin liên lạc

Email:

Điện thoại:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ

 

 

Người đại diện - Chức vụ

Giám đốc

 

Tài khoản ngân hàng

   

Tùy ngữ cảnh cụ thể, mỗi bên được gọi riêng là “Bên” và hai bên được gọi chung là “Các bên”.

Xét rằng:

- CÔNG TY có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; và

- NLĐ là cá nhân độc lập, tự thấy rằng có đầy đủ năng lực giao kết hợp đồng lao động và có thể đáp ứng yêu cầu công việc của CÔNG TY;

Sau khi bàn bạc thống nhất, các bên đồng ý ký kết Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:

1.1. Công việc:

- Chức vụ: ……………..

- Công việc phải làm:

+ ……………………….

+ ………………………..

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

CÔNG TY được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp NLĐ không chấp nhận thực hiện việc mới sau điều chuyển thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên cơ sở đồng thuận, nhưng CÔNG TY đảm bảo phải trả ít nhất 01 tháng lương do thay đổi công việc dẫn đến chấm dứt hợp đồng trước hạn.

1.2. Địa điểm làm việc của người lao động:

………………………………………….

Trường hợp CÔNG TY có thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì NLĐ tiếp tục làm việc theo địa chỉ mới. Trường hợp đặc biệt theo quyết định của Giám đốc CÔNG TY, CÔNG TY có thể chỉ định NLĐ làm việc tại địa điểm khác địa chỉ nêu trên nhưng phải báo trước ít nhất 03 ngày để NLĐ kịp thời chuẩn bị

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:

- Loại hợp đồng lao động:

- Bắt đầu từ ngày ….. tháng …. năm 20…. đến hết ngày … tháng … năm 20…

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

4.1. Quyền lợi:

4.1.1. Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác:

a) Mức lương:  ………….

b) Phụ cấp lương:

…………………..

4.1.2. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt Việt Nam đồng.

4.1.3. Kỳ hạn trả lương:

- Kỳ hạn trả lương: Tiền lương được trả tháng một lần. Tiền lương được CÔNG TY trả  trực tiếp, đẩy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của NLĐ trong tháng đó. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà CÔNG TY đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.

- Thời điểm trả lương: ……………

Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

4.1.4. Chế độ nâng lương:

…………………………………..

4.1.5. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức tham đóng và tỷ lệ đóng.

- Tỷ lệ đóng: Tính theo mức % tính trên mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại thời điểm phát sinh;

- Phương thức đóng, thời gian đóng: CÔNG TY chịu trách nhiệm đóng phần bảo hiểm của CÔNG TY. Phần bảo hiểm thuộc trách nhiệm của NLĐ được NLĐ ủy quyền CÔNG TY trừ vào lương hàng tháng và đóng hội.

4.1.6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Tại từng thời điểm khác nhau và theo Quyết định của Giám đốc công ty, CÔNG TY đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ trong quá trình làm việc và cống hiến tại CÔNG TY.

4.2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....

- Bảo mật thông tin: NLĐ cam kết rằng mọi thông tin nội bộ của CÔNG TY gồm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, danh sách khách hàng, nhà cung cấp, quản lý điều hành và các thông tin nội bộ khác là thông tin mật. NLĐ cam kết  không được tiết lộ, mua bán, trao đổi, chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức nào. Trường hợp CÔNG TY có chứng cứ cho rằng NLĐ tiết lộ thông tin ảnh hưởng đến kinh doanh, uy tín, thương hiệu của CÔNG TY thì NLĐ phải bồi thường thiệt hại 100%. 

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

5.1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

5.2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động này chấm dứt hiệu lực khi và chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

6.1. Hết thời hạn ghi tại Điều 2 mà các bên không gia hạn;

6.2. NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Bị đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

b) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

c) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

6.3. CÔNG TY đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Do địch họa, dịch bệnh; (ii) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Trường hợp các bên tiến hành ký phụ lục hợp đồng thì phụ lục có giá trị thực hiện như hợp đồng. Trường hợp, phụ lục hợp đồng có điều khoản xung đột với hợp đồng này thì áp dụng điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 20xx . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Người lao động Người sử dụng lao động

6. Những LƯU Ý khi ứng tuyển cộng tác viên để tránh bị lừa

Trả phụ phí trước khi nhận việc

Những kẻ lừa đảo thường đăng những thông tin tuyển dụng giống nhau, khiến nhiều người tìm việc muốn kiếm thêm thu nhập. Sau khi công ty giả mạo tuyển dụng ứng viên, họ sẽ sử dụng tiền biên lai, phụ phí, các khoản vô lý, v.v. như một cái cớ để lừa đảo tài sản của ứng viên.

Thông thường, nhà tuyển dụng không thu bất kỳ khoản phí nào của người xin việc. Tuy nhiên, vẫn có một số công việc yêu cầu đặt cọc như hàng gia công, thu ngân, giao hàng, mua đồng phục…

Việc nhẹ lương cao

Hãy luôn nhớ rằng thu nhập cao có liên quan mật thiết đến mức độ căng thẳng trong công việc. Chính vì mong muốn tìm được công việc lương cao mà nhiều người tìm việc đã rơi vào bẫy của các công ty lừa đảo.

Phương thức phạm tội của các băng nhóm lừa đảo ngày càng phức tạp, hình thức ngày càng đa dạng, chúng đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập và lợi dụng lòng tin của ứng viên. Đầu tiên, nhóm đối tượng sẽ đăng tin tuyển dụng hấp dẫn, sau đó dùng nhiều thủ đoạn ép cộng tác viên chuyển tiền, mua hàng, đặt cọc… và cuối cùng là chiếm đoạt tài sản của ứng viên.

Làm việc không theo thỏa thuận

Những nhà tuyển dụng lừa đảo thường không cung cấp các điều khoản và hợp đồng lao động rõ ràng. Một số ứng viên cũng sẽ gặp phải tình huống yêu cầu công việc, số lượng công việc, mức lương, thời hạn thanh toán, v.v. khác với những gì đã thỏa thuận ban đầu.

Vì vậy, hãy đặt câu hỏi cho người phỏng vấn để đảm bảo rằng bạn biết mọi thứ về vị trí bạn đang ứng tuyển. Ứng viên cũng có thể yêu cầu ký hợp đồng cộng tác viên để đảm bảo quyền lợi của mình.

Người sử dụng lao động được yêu cầu cung cấp xác nhận bằng văn bản rõ ràng làm bằng chứng.

Doanh nghiệp cá nhân

Đối với hoạt động tìm việc của các đơn vị riêng lẻ, không có công ty hay pháp nhân chính thức nào, cộng tác viên cần hết sức cẩn thận. Vì đối với những đơn vị cá nhân, bạn không thể đảm bảo uy tín cho nhà tuyển dụng, đồng nghĩa với rủi ro cao hơn.

Có rất nhiều cộng tác viên bị lừa khi làm việc với những cá nhân không có tư cách pháp nhân chính thức. Cách tốt nhất để làm việc với các cá nhân là chỉ khi mối quan hệ thân thiết và bắt buộc có các giấy tờ đảm bảo quyền lợi.

Tham khảo: 

Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc cộng tác viên. Có rất nhiều công việc cộng tác viên khác nhau cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ các thông tin đăng tuyển để chọn cho mình công việc phù hợp.

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/ offline, khóa học C&B ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng tốt nhất hiện nay.

5.0
(1 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
24/06/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký