Nghiệp vụ hành chính nhân sự

Quản trị là gì? Phân biệt quản lý và quản trị

Quản trị là gì? Phân biệt quản lý và quản trị

Khái niệm quản trị và quản lý thường gây ra nhiều sự nhầm lẫn khi sử dụng. Quản trị và quản lý cũng cùng trong một tổ chức, nếu hai vị trí này kết hợp chặt chẽ với nhau thì sẽ làm tổ chức vững mạnh, bền bỉ.

Mô tả công việc kế toán trong doanh nghiệp

Mô tả công việc kế toán trong doanh nghiệp

Nhân viên kế toán đóng vai trò quan trọng khi xác định đúng nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp như: Lựa chọn nguồn tài trợ, nhu cầu huy động vốn, các phương thức đòn bẩy kinh doanh để huy động nguồn vốn…

Mô tả công việc của trưởng phòng nhân sự

Mô tả công việc của trưởng phòng nhân sự

Mô tả công việc trưởng phòng nhân sự là mẫu mô tả công việc của trưởng phòng nhân sự trong một doanh nghiệp với quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc thực tế phải làm.

Những thay đổi về lương hưu và trợ cấp BHXH trong năm 2022

Những thay đổi về lương hưu và trợ cấp BHXH trong năm 2022

Để đảm bảo đời sống cho người lao động và tạo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, trong năm 2022 tới đây, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi về mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) ảnh hưởng tới mọi người lao động.

0904848855; 0971698687