Nghiệp vụ hành chính nhân sự

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự của Tổng Giám đốc là mẫu bản quyết định được Tổng giám đốc công ty lập ra để quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, công nhân viên của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ nhân viên được tiếp ...

Chức năng, nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính

Chức năng, nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức hành chính là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của bất kỳ cơ quan nào. Bộ phận này không chỉ mang trọng trách tham mưu cho lãnh đạo về công tác nhân sự mà còn có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ lưu ...

Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm

Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm

Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm là là biểu mẫu dùng để đánh giá thực hiện công việc, nhận xét nhân viên vào dịp cuối năm làm cơ sở xét duyệt nhân viên xuất sắc, tổng kết và ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhân viên, đưa ra ...

Mẫu thư mời làm việc song ngữ

Mẫu thư mời làm việc song ngữ

Mẫu thư mời làm việc (Offer letter) là thư mời nhận việc. Sau buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc tới ứng viên và bày tỏ mong muốn hợp tác.

Bản mô tả công việc và giao nhận nhiệm vụ

Bản mô tả công việc & giao nhận nhiệm vụ

Mẫu bản mô tả công việc là tài liệu cập nhật thông tin đầy đủ và chi tiết nhất mà người thực hiện công việc phải thực hiện trong thời gian công tác tại doanh nghiệp. Là cơ sở để nhân viên đảm nhận vị trí công việc đó biết rõ mục ...

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được xem là cầu nối, là căn cứ để xác định và thiết lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam. Khi có bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động, hợp đồng lao động sẽ ...

Cách tính lương cho người lao động

Cách tính lương cho người lao động

Khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động sẽ nêu rõ về hình thức làm việc và trả lương của doanh nghiệp với người lao động. Trong bài viết này leanhhr.com sẽ gửi đến bạn đọc một số cách ...

Chế độ tai nạn lao động

Chế độ tai nan lao động và những điều cần lưu ý

Chế độ tai nạn lao động là một trong tổng số những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia Bảo hiểm xa hội. Trong bài viết này leanhhr.com sẽ gửi đến bạn đọc nhưng quy định về điều kiện và những thủ tục cần thiết để người ...

Cách tính lương cho người lao động

Hướng dẫn viết khóa luận đề tài đào tạo chuẩn nhất

Đề tài đào tạo là một đề tài khá hay trong các đề tài viết khóa luận tốt nghiệp. Như các bài viết trước leanhhr.com đã cung cấp một số đề cương khóa luận chi tiết ở một số chủ đề như tuyển dụng, hoạch định,… Ở bài viết này ...

Quản trị nhân sự và khả năng giải quyết vấn đề

Quản trị nhân sự và khả năng giải quyết vấn đề có mối quan hệ mật thiết với nhau, phải học các giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người với người trong qua trình làm việc sao cho thật thông minh và tinh tế nhưng vẫn đảm bảo sự ...