Nghiệp vụ hành chính nhân sự

Khóa học hành chính nhân sự tại Hà Nội

Khóa Học Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Nội - Lê Ánh HR

Hành chính nhân sự là một nghề “hot” mà mọi doanh nghiệp ở mọi thời điểm đều cần đến đặc biệt trong kỷ nguyên 4.0. Vì vai trò nguồn lực là yếu tố quan trọng quyết định tính ổn định và vị thế của doanh nghiệp

Mẫu bảng chấm công

Mẫu Bảng Chấm Công Excel - Cách Làm Bảng Chấm Công Chi Tiết

Mẫu bảng chấm công Excel như thế nào đầy đủ, chi tiết thể hiện được đầy đủ nội dung cần thể hiện không phải một nhân viên tiền lương nào cũng biết Do vậy, trong bài viết này Lê Ánh Hr gửi đến bạn đọc Mẫu bảng châm công Excel và ...

Cách Tra Cứu Mã Số Bảo Hiểm Xã Hội Nhanh Và Đơn Giản Nhất

Có nhiều cách để tra cứu mã số Bảo Hiểm Xã Hội nhanh chóng và đơn giản nhất. Hiện nay có nhiều cách để tra cứu mã số BHXH trên máy tính và điện thoại. Trong bài viết này Lê Ánh HR sẽ cũng cấp tới bạn đọc cách tra cứu mã số BHXH ...