Nghiệp vụ hành chính nhân sự

Mô tả công việc của nhân viên xuất nhập khẩu

Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Ngành Xuất nhập khẩu tại Việt Nam được mở cửa và ngày càng có vị trí ngày càng cao trên thị trường việc làm Việt Nam. Do vậy công việc của nhân viên xuất nhập khẩu ngày càng nhiều và nhu cầu tuyển dụng tăng vượt bậc

cách tính tăng ca cho người lao động

Cách Tính Lương Tăng Ca - Lê Ánh HR

Cách tính lương tăng ca như thế nào là câu hỏi của nhiều lao động. Đặc biệt là những lao động thường xuyên phải làm việc tăng ca như nhân viên văn phòng, kế toán, nhân sự,…