Chính Sách Tiền Lương Theo Quy Định Mới Nhất

4 Đánh giá

Chính sách tiền lương hiện nay luôn được coi là một trong những vấn đề được người lao động quan tâm hàng đầu. Họ luôn muốn biết chính sách của nhà nước về tiền lương của mình để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Cùng Lê Ánh HR tìm hiểu chi tiết chính sách tiền lương là gì? Vai trò cũng như các chính sách tiền lương mới nhất hiện nay trong bài viết dưới đây

1. Chính sách tiền lương là gì?

Chính cách tiền lương là gì

Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, nó tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động, đồng thời tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sức khỏe của người lao động, đến hiệu quả sản xuất, hiệu quả tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng, đời sống của mọi người dân được nâng cao, tiền lương trở thành một trong những vấn đề nóng được quan tâm. Đời sống được nâng cao thì tiền lương của người lao động cũng phải tăng theo, vì vậy người lao động càng quan tâm hơn đến chính sách tiền lương.

2. Vai trò của chính sách tiền lương là gì?

Chính sách lương thưởng giúp tăng năng suất và thu nhập của người lao động đồng thời giảm chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

Chính sách tiền lương có tác động lớn đến tăng năng suất lao động. Một mức lương tối thiểu phù hợp sẽ tác động tích cực đến người lao động là đối tượng có thu nhập chính, từ đó bảo đảm ổn định và nâng cao năng suất lao động.

3. Ưu nhược điểm của chính sách tiền lương

Ưu điểm Nhược điểm

Thực hiện chính sách tiền lương đúng đắn sẽ trở thành động lực phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngày càng tốt hơn công bằng, tiến bộ xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của ngành.

Nhà nước quản lý bộ máy, phát triển thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các chuẩn mực quốc gia, hội nhập quốc tế.

 

 

 

 • Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, hệ thống tiền lương chưa thiết kế phù hợp với công việc, chức danh nghề nghiệp, chức vụ lãnh đạo còn nặng tính bình quân chủ quyền, không đảm bảo đời sống, không phát huy được tài năng, không có động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động.
 • Quy định tiền lương cơ sở nhân hệ số không thể hiện rõ giá trị thực tế của tiền lương.
 • Có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều bộ phận quy định theo các văn bản quy phạm khác nhau là bất hợp lý, chưa thể hiện rõ trình độ hành chính trong hoạt động công vụ.
 • Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá, trả lương, thưởng liên quan đến năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức chưa được nâng cao.

4. Các quy định về chính sách tiền lương mới

Chính sách mới về tiền lương

- Từ ngày 01/07/2023, chính thức tăng lương cơ sở

Nghị quyết 69/2022/QH15 quy định chính thức tăng lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng (tức 1 tháng được tăng 310.000 đồng). Việc tăng lương cơ sở vào năm 2023 không chỉ giúp tăng mạnh thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức mà còn làm tăng mức đóng bảo hiểm y tế, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

- Từ ngày 01/07/2023, chính thức tăng lương hưu và trợ cấp BHXH

Nghị quyết 69/2022/QH15 cũng quy định tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo.

- Từ ngày 01/07/2023, người có công chính thức được tăng mức tiêu chuẩn trợ cấp ưu đãi

Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị quyết 69/2022/QH15 là nâng mức ưu đãi người có công bảo đảm không thấp hơn chuẩn của hộ nghèo đô thị từ ngày 01/07/2023.

*Mức lương tối thiểu

 • Không còn khái niệm "Mức lương tối thiểu ngành"
 • Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ
 • Thêm nhiều căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu

Xem thêm: [Cập Nhật] Mức Lương Tối Thiểu Vùng Mới Nhất

*Nguyên tắc trả lương cho người lao động

- Người sử dụng lao động không được:

 • Hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động.
 • Ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

- Người lao động được nhận bảng kê trả lương mỗi lần nhận lương, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có). Đây là điểm mới, chưa có ở Luật Lao động 2012.

- Người lao động được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương nếu bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên.

(Hiện hành, số tiền đền bù sẽ được tính theo lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương; nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương).

- Người lao động không phải trả phí mở tài khoản nếu trả lương qua ngân hàng

*Ủy quyền nhận lương của người lao động

Người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể nhận lương trực tiếp.

Tuy nhiên, người được ủy quyền có nhận được tiền lương của NLĐ hay không sẽ phụ thuộc vào 02 yếu tố:

 • Việc ủy quyền phải hợp pháp;
 • Người sử dụng lao động đồng ý, bởi Luật quy định người sử dụng lao động "có thể" trả cho người được ủy quyền chứ không bắt buộc.

*Các trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong những trường hợp sau đây:

 • Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
 • Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 3 ngày.

*Quyền của người lao động khi không được trả lương đúng hạn

Người lao động có thể nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn

Cụ thể, theo Điểm b Khoản 2 Điều 35 BLLĐ 2019, thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước cho NSDLĐ nếu không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 BLLĐ 2019

Xem thêm: 

5. Nội dung chính sách tiền lương

- Từ ngày 01/07/2023, chính thức tăng lương cơ sở

Mức lương cơ sở năm 2023 được quy định như sau:

 • Từ 01/01 - 30/06/2023: 1.490.000 đồng/tháng.
 • Từ 01/07 - 31/12/2023: 1.800.000 đồng/tháng.

- Từ ngày 01/07/2023, chính thức tăng lương hưu và trợ cấp BHXH

Cụ thể, tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo là 12,5%, đồng thời hỗ trợ thêm đối với người có mức trợ cấp thấp đã nghỉ hưu trước năm 1995.

- Từ ngày 01/07/2023, người có công chính thức được tăng mức tiêu chuẩn trợ cấp ưu đãi

Tiêu chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng năm 2023 như sau:

 • Từ ngày 01/01 - 30/06/2023: Mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.642.000 đồng, bằng với mức hiện hành.
 • Từ ngày 01/07/2023: Điều chỉnh mức tiêu chuẩn ưu đãi người có công với cách mạng để bảo đảm không giảm dưới tiêu chuẩn hộ nghèo 2 triệu đồng ở khu vực thành thị trong thời kỳ 2022 - 2025.

Ngoài ra, nghị quyết quy định rằng đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, chi tiêu chính sách an sinh xã hội liên quan đến lương cơ bản tư nhân sẽ tăng 20,8%.

6. Thực trạng chính sách tiền lương của Việt Nam hiện nay

Việt Nam đã nhiều lần cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương quốc gia và đã đạt được một số kết quả nhất định:

Một là, từng bước thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về quan hệ phân phối theo hướng thị trường và hội nhập quốc tế.

Hai là, có thể thiết lập mối quan hệ tiền lương khung “tối thiểu-trung bình-tối đa” trên cơ sở đánh giá mức độ phức tạp của công việc quốc gia.

Ba là, tiền lương cơ bản của cán bộ, công chức được xác định theo hướng tiệm cận dần với mức sống tối thiểu, các khoản trích theo lương luôn được điều chỉnh theo chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, tiền lương của cán bộ, công chức có xu hướng tăng lên, bước đầu phát huy tác dụng đòn bẩy của tiền lương đối với việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc sẽ dần ổn định sẽ giúp đời sống của cán bộ, công chức được cải thiện.

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về chính sách tiền lương của người lao động, hi vọng qua bài viết này có thể giúp các bạn tự xác định hệ số lương, nắm bắt được quyền lợi của bản thân, đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ tối đa.

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&Bkhóa học C&B chuyên sâu, khóa học bảo hiểm xã hộikhóa học thuế TNCN chuyên sâu ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM

5.0
(4 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
31/05/2023

19/04/2023

27/11/2023

14/05/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký