Khung Năng Lực Là Gì? Khung Năng Lực Của Từng Vị Trí Việc Làm

1 Đánh giá

Khung năng lực là một công cụ quan trọng giúp đánh giá và phân loại các kỹ năng, kiến thức và hành vi của một cá nhân trong một lĩnh vực cụ thể. Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, khung năng lực đã trở thành một phương pháp quan trọng để định hình và đo lường sự phát triển cá nhân và chuyên môn.

Hãy cùng Lê Ánh HR tìm hiểu về khung năng lực là gì? Cách xây dựng khung năng lực và tham khảo các mẫu khung năng lực trong bài viết dưới đây nhé!

1. Khung năng lực là gì?

Khung năng lực nhân sự

Khung năng lực (competency framework) là một công cụ được sử dụng để định nghĩa, mô tả và đánh giá các năng lực cần thiết để thực hiện thành công một vai trò hoặc công việc cụ thể. Nó bao gồm một tập hợp các kỹ năng, kiến thức, hành vi và khả năng khác nhau mà người lao động cần phải có để đạt được hiệu suất cao trong vai trò của họ.

Khung năng lực có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Ví dụ, trong môi trường doanh nghiệp, khung năng lực được sử dụng để xác định những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để thành công trong các vị trí công việc khác nhau.

Trong lĩnh vực giáo dục, khung năng lực có thể sử dụng để mô tả các kỹ năng và kiến thức mà học sinh cần phải phát triển trong quá trình học tập.

Ví dụ khung năng lực

Dưới đây là một ví dụ về khung năng lực cho một vị trí quản lý dự án trong một công ty:

- Kỹ năng chuyên môn:

 • Kiến thức về quản lý dự án và các phương pháp quản lý dự án.
 • Hiểu biết về lĩnh vực công ty hoạt động.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý nguồn lực.

- Kỹ năng quản lý:

 • Quản lý thời gian hiệu quả và lập lịch công việc.
 • Quản lý nguồn lực như ngân sách, nhân sự và vật liệu.
 • Khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp:

 • Lắng nghe và hiểu các yêu cầu của khách hàng, đồng nghiệp, sếp
 • Truyền đạt thông tin một cách chính xác.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề:

 • Phân tích các vấn đề liên quan đến dự án và tìm ra các giải pháp.
 • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thông tin thu thập được.
 • Xác định rủi ro và lập kế hoạch ứng phó với chúng.

- Kỹ năng quan hệ cá nhân:

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với thành viên trong dự án và đối tác liên quan.
 • Làm việc nhóm và hướng dẫn thành viên dự án.
 • Đàm phán và giải quyết xung đột một cách xây dựng.

2. Tại sao phải xây dựng khung năng lực?

Xây dựng khung năng lực mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cá nhân và tổ chức. Dưới đây là một số lý do tại sao cần xây dựng khung năng lực:

- Xác định và đánh giá năng lực: Khung năng lực giúp xác định và đánh giá các năng lực cần thiết để thực hiện công việc hoặc vai trò cụ thể. Điều này cho phép cá nhân biết được những gì họ cần học và phát triển để nâng cao hiệu suất làm việc. Đối với tổ chức, khung năng lực giúp định rõ yêu cầu công việc và tìm ra nhân viên có năng lực phù hợp.

- Định hướng phát triển nghề nghiệp: Khung năng lực cung cấp một hướng dẫn cho việc phát triển nghề nghiệp. Nó giúp cá nhân hiểu rõ những kỹ năng, kiến thức và hành vi mà họ cần phát triển để tiến xa trong sự nghiệp. Đồng thời, nó cũng giúp tổ chức thiết kế chương trình đào tạo và phát triển nhân viên để đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của tổ chức.

- Tuyển dụng và tuyển chọn hiệu quả: Một khung năng lực rõ ràng giúp tổ chức tuyển dụng một cách hiệu quả hơn. Nó cung cấp một tiêu chuẩn chung để đánh giá và so sánh ứng viên dựa trên các năng lực cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng người được tuyển chọn có khả năng phù hợp với công việc và đáp ứng yêu cầu của tổ chức.

- Quản lý hiệu suất và phát triển: Khung năng lực cho phép tổ chức đánh giá hiệu suất của nhân viên dựa trên các tiêu chuẩn rõ ràng và mục tiêu được định nghĩa trước. Nó cung cấp một cơ sở để đánh giá, cung cấp phản hồi và xác định các kỹ năng cần được phát triển. Điều này giúp tổ chức tăng cường hiệu suất làm việc và phát triển nhân viên theo hướng đúng hướng.

3. Tác dụng của khung năng lực là gì?

- Định hướng và mục tiêu: Khung năng lực giúp xác định và định hướng cho cá nhân và tổ chức về những gì cần phải học và phát triển để đạt được mục tiêu. Nó cung cấp một cấu trúc rõ ràng để xác định các kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết để thành công trong một vai trò hoặc công việc cụ thể.

- Phát triển năng lực: Khung năng lực cung cấp một hướng dẫn cho việc phát triển năng lực cá nhân. Nó giúp cá nhân nhận biết những kỹ năng mà họ cần phải cải thiện và phát triển để đáp ứng yêu cầu công việc và đạt được mục tiêu cá nhân.

- Đánh giá hiệu suất: Khung năng lực giúp đánh giá hiệu suất của cá nhân và tổ chức dựa trên tiêu chuẩn và mục tiêu được xác định trước. Nó cung cấp một phương pháp đo lường khách quan để đánh giá mức độ đạt được các năng lực cần thiết và xác định các điểm mạnh và yếu của cá nhân hoặc tổ chức.

- Quản lý và phát triển nhân viên: Khung năng lực giúp tổ chức quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên một cách hiệu quả. Nó cung cấp một cơ sở để đánh giá, cung cấp phản hồi và xác định các kỹ năng cần được phát triển.

4. Phân biệt bản mô tả công việc và khung năng lực

Bản mô tả công việckhung năng lực là hai khái niệm khác nhau, nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Dưới đây là sự phân biệt giữa hai khái niệm này:

- Bản mô tả công việc (job description): Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả chi tiết về nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu của một công việc cụ thể. Nó mô tả các hoạt động, nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn, và mối quan hệ công việc của người làm công việc đó.

Bản mô tả công việc tập trung vào mô tả công việc cụ thể và yêu cầu kỹ thuật để thực hiện công việc đó. Nó thường bao gồm các yếu tố như tên công việc, mô tả tóm tắt, trách nhiệm chính, yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết và các thông tin khác liên quan đến công việc.

- Khung năng lực (competency framework): Khung năng lực là một công cụ sử dụng để định nghĩa, mô tả và đánh giá các năng lực cần thiết để thực hiện thành công một vai trò hoặc công việc cụ thể. Nó tập trung vào mô tả các kỹ năng, kiến thức, hành vi và khả năng khác nhau mà người lao động cần phải có để đạt được hiệu suất cao trong vai trò của họ.

Khung năng lực không chỉ liên quan đến công việc cụ thể mà còn áp dụng rộng rãi cho nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Nó thường bao gồm các phần tử như kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng quan hệ cá nhân và các yếu tố khác liên quan đến thành công trong vai trò công việc.

5. Cách xây dựng khung năng lực nhân sự

5.1. Các bước xây dựng khung năng lực

Xây dựng khung năng lực

Quá trình xây dựng khung năng lực có thể được thực hiện theo các bước sau đây:

- Xác định mục tiêu và yêu cầu: Đầu tiên, xác định mục tiêu và yêu cầu của tổ chức hoặc vai trò cụ thể mà khung năng lực sẽ áp dụng. Điều này có thể bao gồm việc định rõ mục tiêu công việc, yêu cầu công việc và những kỹ năng, kiến thức, hành vi cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

- Chuẩn hóa hệ thống các chức danh: Tiến hành nghiên cứu và phân tích để xác định các yếu tố năng lực cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc tìm hiểu các tiêu chuẩn ngành nghề, nghiên cứu công việc tương tự, tư vấn với các chuyên gia và thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau.

- Xác định các yếu tố năng lực: Dựa trên nghiên cứu và phân tích, xác định các yếu tố năng lực cần thiết để đạt được mục tiêu và yêu cầu đã xác định. Các yếu tố này có thể bao gồm kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng quan hệ cá nhân và các yếu tố khác liên quan.

- Sắp xếp năng lực cho từng vị trí: Ở mỗi vị trí công việc nhất định sẽ có những yêu cầu riêng, chúng ta cần phải sắp xếp những yêu cầu về năng lực sao cho phù hợp, tương xứng với từng vị trí.

- Đánh giá và áp dụng: Áp dụng khung năng lực trong các hoạt động quản lý nhân viên và đánh giá, nhận xét hiệu quả của nó.

5.2. Những lưu ý khi xây dựng khung năng lực

Khi xây dựng khung năng lực, dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần cân nhắc:

- Liên kết với mục tiêu và chiến lược tổ chức: Đảm bảo rằng khung năng lực được phát triển liên kết chặt chẽ với mục tiêu và chiến lược tổ chức.

- Đa dạng và toàn diện: Đảm bảo rằng khung năng lực bao gồm một phạm vi đa dạng và toàn diện các yếu tố năng lực. Bao gồm các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm và kỹ năng cần thiết cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

- Được liên kết với việc phát triển và đánh giá: Đảm bảo rằng khung năng lực được liên kết với quá trình phát triển và đánh giá cá nhân. Sử dụng khung năng lực để xác định các kỹ năng cần phát triển, thiết kế chương trình đào tạo và cung cấp phản hồi cho nhân viên.

- Tích cực cập nhật và điều chỉnh: Khung năng lực cần được cập nhật và điều chỉnh định kỳ để đáp ứng với sự thay đổi của tổ chức, công việc và môi trường kinh doanh. Điều này giúp đảm bảo rằng khung năng lực vẫn còn phù hợp và

6. Mẫu khung năng lực của từng vị trí việc làm

Yêu cầu chung về khung năng lực

 • Năng lực cốt lõi: Bắt buộc cho mọi vị trí của công ty
 • Năng lực quản lý: Dành cho các vị trí quản lý
 • Năng lực bổ trợ/ Kỹ năng mềm: Tùy thuộc vào bối cảnh thực hiện nhiệm vụ và vai trò của vị trí trong tổ chức
 • Năng lực chuyên môn: Theo ngành nghề của công ty

Ví dụ về khung năng lực đối với nhân viên

Mẫu khung năng lực

Xem thêm:

Trên đây là tất tần tật nội dung về khung năng lực mà Lê Ánh HR muốn cung cấp đến bạn. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi bài viết!

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&B, khóa học C&B chuyên sâu, khóa học bảo hiểm xã hội, khóa học thuế TNCN chuyên sâu ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM

5.0
(1 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
30/04/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký