Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương - Cách Lập Chi Tiết

0 Đánh giá

Tiền lương là lợi ích mà người lao động thu được khi họ làm việc chăm chỉ để tạo ra thành quả lao động. Bảng thanh toán tiền lương là một chứng từ quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng giữa công ty và người lao động.

Hãy cùng Lê Ánh HR tìm hiểu bảng thanh toán tiền lương là gì và cách lập các bảng thanh toán tiền lương qua bài viết dưới đây nhé.

1. Bảng thanh toán tiền lương là gì?

Bảng thanh toán tiền lương là danh sách tất cả nhân viên và tổng số tiền lương mà công ty có nghĩa vụ phải trả cho họ mỗi tháng. Đây là các khoản lương, thưởng sau khi công ty quyết toán với người lao động. Sau khi phát lương, kế toán phải rà soát, kiểm tra và thanh toán tiền lương cho công nhân viên của mình.

Bảng thanh toán tiền lương là loại chứng từ thuộc chứng từ kế toán về tiền lương lao động.

Bảng thanh toán tiền lương có ý nghĩa gì?

- Bảng thanh toán tiền lương là cơ sở để tính toán số tiền phải trả cho người lao động theo chu kỳ trả lương (thường là hàng tháng hoặc hàng tuần).

- Bảng tính lương là một công cụ quan trọng giúp các tổ chức, doanh nghiệp quản lý lương nhân viên một cách chính xác và minh bạch. Nó cũng giúp nhân viên biết họ đã được trả bao nhiêu và so sánh với số tiền đã đúng với thỏa thuận trước đó hay chưa.

- Bảng lương không chỉ là công cụ quản lý thu nhập cá nhân của người lao động mà còn là cơ sở để tính toán các khoản chi phí, lương bảo hiểm, thuế nộp cho các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, bảng lương còn là căn cứ để giải quyết tranh chấp về tiền lương khi có tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

2. Nội dung của bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương về cơ bản bao gồm các nội dung và thông tin cần thiết sau.

- Thông tin nhân viên: họ tên, số điện thoại, mã nhân viên, chức danh, số giờ làm việc trong kỳ trả lương.

- Thu nhập: Bao gồm lương cơ bản, phúc lợi, tiền thưởng, tạm ứng, hoa hồng và các khoản thu nhập khác.

- Các khoản khấu trừ: Bao gồm các khoản phải trả bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập và các khoản khấu trừ khác như trả trước, nợ, v.v.

- Tổng số tiền thu nhập và số tiền thực tế: Là tổng số tiền thu nhập tính đến thời điểm trả lương và số tiền thực nhận sau khi đã trừ các khoản giảm trừ. - Thời gian tính lương: Các bảng thanh toán lương thường chỉ thể hiện thu nhập và các khoản giảm trừ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một tháng).

- Chữ ký của người quan quản lý và Nhân viên: Chữ ký của người quản lý xác nhận số tiền đã trả cho nhân viên và Chữ ký của Nhân viên xác nhận đã nhận số tiền lương trên.

3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp và BHXH

3.1. Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200

Download: Mẫu bảng thanh toán tiền lương Excel

3.2. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133

Download: Mẫu bảng thanh toán tiền lương Excel

3.3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương đơn giản

Bộ (Sở) :........

Đơn vị :........

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng :..........Năm :................

Các khoản lương

Hệ số

Số tiền

Lương chính

...

 

 

Phụ cấp

...

 

 

Đóng góp

...

 

 

Giảm khác

...

 

 

Phòng ban :...............................................................

STT

Cán bộ

Ngạch lương

Hệ số

Số tiền

Thực nhận

Ký nhận

Cán bộ :.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ :.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo phòng ban

3.4. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Xem thêm:

4. Cách lập bảng thanh toán tiền lương

Cách tạo bảng thanh toán lương là điều cần thiết do khả năng ứng dụng và tần suất sử dụng của nó trong các hoạt động nghiệp vụ kế toán.

4.1. Các Hàm Excel cơ bản tạo bảng thanh toán lương

* Hàm IF:=IF (điều kiện, giá trị A, giá trị B)

Nếu điều kiện được đáp ứng, giá trị là A; nếu điều kiện không được đáp ứng, giá trị là B.

*Hàm COUNT (đếm phạm vi chứa số): =COUNT(value1, [value2], ...) value1 là phạm vi ô cần đếm. value2 là phạm vi ô bổ sung để đếm.

*Hàm COUNTIF (đếm ô theo điều kiện): =COUNTIF(range, criteria)

 • Range: Vùng dữ liệu cần đếm
 • Criteria: Một số, công thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định các ô cần đếm

* Hàm SUMIF (tính tổng theo điều kiện): =SUMIF(range, criteria, [sum_range])

 • Range: Phạm vi dữ liệu được đánh giá bởi điều kiện. Mỗi ô phạm vi phải là một số, một tên, một mảng hoặc một tham chiếu có chứa các số.
 • Criteria: Tiêu chí ở dạng số, công thức, văn bản hoặc hàm để xác định các ô cần thêm
 • Sum_range: Các ô thực tế cần thêm khi thêm các ô khác với các ô được chỉ định trong phạm vi

*Hàm VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Nó có chức năng để tìm kiếm thông tin từ các vùng dữ liệu.

4.2. Cách tạo bảng thanh thanh toán lương trên Excel

Bước 1: Xác định Nội dung Bảng thanh toán lương

Thông tin doanh nghiệp bao gồm tên và địa chỉ.

Tiêu đề là "Bảng thanh toán tiền lương".

Nội dung: Bao gồm chỉ tiêu tính lương (họ tên), thông tin tính lương (thông tin nhân viên, quản lý chấm công,…) và xác định số tiền tương ứng. Tất cả các khoản tăng (lương, thưởng, v.v.) và giảm (các khoản tạm ứng, các khoản trích theo lương, thuế, v.v.) được tổng hợp lại để xác định số tiền mỗi nhân viên được trả trong tháng. Số tiền: Kiểm tra lại tổng lương chính xác trong tháng

Thời gian lập và các bên ký kết đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tính, theo dõi và trả lương cho người lao động.

Bước 2: Thêm thông tin lương nhân viên

Bao gồm “Bậc lương” và “Hệ số lương” Thông tin liên quan đến nhân viên bao gồm: ...hai mục này thường được lưu trữ trong sổ đăng ký lao động hoặc hợp đồng lao động.

Bước 3: Nhận thông tin từ bảng chấm công

Cột Số lượng sản phẩm dùng để theo dõi số lượng sản phẩm đã hoàn thành (hoặc đã bán) của từng nhân viên. Cột Số công hiển thị số giờ làm việc của nhân viên trong bảng chấm công.

Bước 4: Xác định khoản đã tạm ứng của nhân viên

Kế toán cần có bảng theo dõi tạm ứng (sổ quỹ hoặc bảng theo dõi tạm ứng riêng, Các khoản trả trước chưa hoàn lại sẽ được trừ vào tiền lương hàng tháng hiện tại của bạn để tính tổng số tiền tạm ứng trong các tháng.

Bước 5: Tính các khoản trích theo lương

Điều này bao gồm phí bảo hiểm và thanh toán thuế thu nhập.

Bước 6: Xác định số lượng thực lĩnh mỗi tháng.

Lương thực lĩnh = Tổng lương theo hợp đồng – Tiền tạm ứng – Khoản trích theo lương

5. Quy trình luân chuyển bảng thanh toán tiền lương

- Kế toán tính lương trả cho từng đối tượng theo quy định tài chính của công ty, dựa trên hợp đồng và doanh số hàng tháng của nhân viên.

- Bộ phận nhân sự tính lương và chấm công dựa trên số ngày làm việc thực tế.

- Kế toán tạo bảng lương và thu nhập phải trả.

- Nhân viên gửi phiếu lương cơ bản cho kế toán.

- Kế toán tổng hợp lương phải trả dựa trên lương được hưởng được và lương cơ sở.

- Kế toán tính toán số tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập mà người lao động phải khấu trừ và nộp.

- Kế toán đã hoàn thành đầy đủ các khoản trích, chỉ tiêu cần nộp, lương còn lại.

- Nếu trả lương bằng tiền mặt thì kế toán lập phiếu chi. Để có thể trả lương qua ngân hàng, kế toán phải thực hiện ủy nhiệm chi.

- Kế toán đưa giấy ủy nhiệm chi cho ngân hàng hoặc đưa giấy chi tiền cho thủ quỹ.

- Thủ quỹ thanh toán tiền và chuyển cho bộ phận HR.

- Bộ phận HR ký xác nhận nhận tiền.

- Người lao động nhận lương và ký xác nhận đã nhận tiền.

Lập bảng thanh toán lương là công việc cơ bản mà người học và người làm kế toán cần nắm vững. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn hiểu được thêm phần nào cách lập bảng thanh toán tiền lương.

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offline, khóa học C&Bkhóa học C&B chuyên sâu, khóa học bảo hiểm xã hộikhóa học thuế TNCN chuyên sâu ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.8855 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu online/offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: LÊ ÁNH HR - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ SỐ 1 VIỆT NAM 

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký