Mẫu Quyết Định Thôi Việc Mới Nhất - Lê Ánh HR

1 Đánh giá

Nội dung bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - người sáng lập Trung tâm đào tạo thực hành Lê Ánh đồng kiêm là giảng viên các khóa học hành chính nhân sự chuyên sâu tại Lê Ánh HR.

Quyết định thôi việc luôn là một vấn đề nhạy cảm và gây khó khăn cho cả 2 phía doanh nghiệp và người lao động. Làm thế nào để có được mẫu quyết định thôi việc phù hợp theo quy định của pháp luật vừa không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người lao động.

Trong bài viết dưới đây Lê Ánh Hr sẽ hướng dẫn người đọc một cách chi tiết nhất về quyết định thôi việc!

1. Quyết định thôi việc là gì?

Quyết định thôi việc là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty. Hoặc tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân. 

Do vậy để có một bản quyết định thôi việc chuyên nghiệp. Thì công ty cần phải tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân và xử lý một cách khéo léo. Để khi gửi quyết định thôi việc vẫn được lòng nhân viên không gây ảnh hưởng đến tâm lý, công việc và cuộc sống của người lao động

2. Các trường hợp doanh nghiệp quyết định thôi việc

Khi nào doanh nghiệp có thể có quyết định thôi việc với nhân viên
Khi nào doanh nghiệp có thể có quyết định thôi việc với nhân viên

- Người sử dụng lao động chỉ được phép quyết định cho thôi với đối với người lao động theo 13 trường hợp dưới đây theo quy định tại Điều 34, khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 theo (Bộ Luật lao động 2012 chỉ có 10 trường hợp)

- Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

- Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

- Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

- Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật lao động.

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật lao động.

- Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

3. Quy định về thời gian thông báo quyết định thôi việc

Quy định về thời gian thông báo trước khi cho người lao động nghỉ việc
Quy định về thời gian thông báo trước khi cho người lao động nghỉ việc

Theo quy định  tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 thì người sử dụng lao động khi có quyết định thôi việc đối với người lao động phải thông báo trước thười gian quy định tùy theo tưng loại hợp đồng lao động

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá thời hạn quy định của pháp luật lao động mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động:

- Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

4. Nội dung cần có trong quyết định thôi việc

Nội dung cần có trong quyết định thôi việc
Nội dung cần có trong quyết định thôi việc

Khi ban hành quyết định thôi việc và gửi cho người lao động, doanh nghiệp cần đảm bảo quyết định có đầy đủ những nội dung quan trọng sau:

- Thông tin doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

- Bộ luật quy định: Tại đây cần ghi rõ căn cứ bộ luật quy định là bộ luật nào? Được ban hành khi nào?

- Thời gian ký hợp đồng.

- Ghi rõ và đầy đủ tất cả thông tin của nhân viên phải thôi việc.

- Thời gian cụ thể (ngày, tháng, năm) quyết định thôi việc này có hiệu lực chính thức.

- Lý do thôi việc (điều này người soạn thảo cần ghi thật rõ ràng và chi tiết): Nhân viên tự xin nghỉ, hết hợp đồng lao động, cắt giảm biên chế, nhân viên vi phạm hợp đồng lao động đã ký trước đó, nhân viên lỗi nghiêm trọng, vi phạm quy định của công ty…

- Người thực hiện, thi hành quyết định thôi việc.

- Chữ ký có đóng dấu giáp lai của người đứng đầu doanh nghiệp.

- Cuối cùng là nơi nhận và lưu hồ sơ.

5. Mẫu quyết định thôi việc mới nhất

Có nhiều mẫu quyết định thôi việc khác nhau, theo đó nội dung của từng mẫu cũng khác nhau. Tùy thuộc vào từng trường hợp doanh nghiệp cần lựa chọn đúng mẫu quyết định nghỉ việc phù hợp

Mẫu quyết định thôi việc cho nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho nghỉ việc……………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)………. giữ chức vụ…………..được nghỉ việc kể từ ngày………………………………..

Điều 2: Ông (Bà)…………………………………. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Lưu Văn Phòng                                                                                            Giám đốc

-...                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định thôi việc cho cán bộ

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số:………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nghỉ việc đối với cán bộ nhân viên

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ];

– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

– Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ];

– Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY]

– Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên thuộc [TÊN CQ] được thôi việc kể từ ngày [NGÀY];

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là [SỐ THÁNG] tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán - tài vụ, Trưởng [PHÒNG, BAN] và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 

– Lưu Văn phòng

THỦ TRƯỞNG

(Ký ghi rõ họ tên)

 

»»» Xem Thêm:

Để tham khảo thêm nhiều bài viết hữu ích liên quan đến vấn đề xin nghỉ việc bạn đọc có thể tham khảo thêm các tài liệu có liên quan để có thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Lê Ánh HR - Nơi đào tạo hành chính nhân sự uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học hành chính nhân sự online/offlinekhóa học C&B ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng tốt nhất hiện nay.

Lê Ánh Hr chúc bạn thành công! 

5.0
(1 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
30/06/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký