Những quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu theo BLLĐ 2019

Theo quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019. Từ ngày 01/01/2021 Sẽ có nhiều điểm thay đổi về quy định nghỉ hưu đối với người lao động về các điều hiện nghỉ hưu đúng tuổi, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi với người tham gia bảo hiểm xá hội bắt buộc và điều kiện nghỉ hưu đối với lao động có tham gia bảo hiêm xã hội tự nguyện.

»»» Xem thêm: Những điểm mới về hợp đồng lao động trọng Bộ luật lao động 2019

Điều kiện nghỉ hưu đúng tuổi với người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Trường hợp 1: Đối với người lao động làm việc trong môi trường Bình thường có đủ 20 năm trở lên đóng BHXH sẽ có độ tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn như sau:

Đối với lao động Nam

Đối với Lao động Nữ

+ Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng

+ Năm 2022: Đủ  60 tuổi 6 tháng

+ Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng

+ Năm 2024: Đủ 61 tuổi

+ Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng

+ Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng

+ Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng

+ Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng

+ Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng

+ Năm 2023: Đủ 56 tuổi

+ Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng

+ Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng

+ Năm 2026: Đủ 57 tuổi

+ Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng

+ Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng

+ Năm 2029: Đủ 58 tuổi

+ Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng

+ Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng

+ Năm 2032: Đủ 59 tuổi

+ Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng

+ Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng

+ Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi

 

Lộ trình tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Trường hợp 2: Nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn có thời gian tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Trường hợp 3: Thấp hơn không quá 10 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn có thời gian tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên, có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

Trường hợp 4: Có đủ thời gian tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi với người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tuổi

Năm đóng BHXH

Điều kiện khác

Thấp hơn không quá 05 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn

20 năm trở lên

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%

Thấp hơn không quá 10 tuổi so với độ tuổi tiêu chuẩn

20 năm trở lên

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

20 năm trở lên

Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Điều kiện nghỉ hưu với người tham gia BHXH tự nguyện

Để phù hợp và thống nhất với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, với những trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều kiện hưởng lương hưu của những lao động này cũng có sự điều chỉnh nhất định. Cụ thể:

Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện:

- Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của những lao động này là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

Với những quy định nêu trên, có thể thấy, việc tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động mới đã ảnh hưởng khá lớn tới điều kiện hưởng lương hưu của người lao động.

Lúc này, nếu đã đủ năm đóng bảo hiểm, người lao động có thể lựa chọn nghỉ việc, chờ đủ tuổi để lĩnh lương hưu hoặc tiếp tục làm việc để hưởng lương từ người sử dụng lao động và tích lũy thêm cho khoản tiền hưu sau này.

Lưu ý: Khi nghỉ hưu trước tuổi, người lao động được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người nghỉ hưu đúng tuổi nêu trên.

Bình luận

Đánh giá của bạn

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

Vouche khóa học hành chính nhân sự - Lê Ánh HR
Đăng ký