Tiền lương tối thiểu vùng được xây dựng dựa trên cơ sở nào?

Tiền lương là một vấn đề hết sức nhạy cảm trong các mối quan hệ lao động, đặc biệt là sự biến động của tiền lương trong khu vực công, khu vực mà lực lượng lao động chiếm một con số rất lớn so với những khu vực còn lại trong xã hội. Chính vì vậy việc điều chỉnh mức lương cơ sở ngoài việc phù hợp với mức biến động giá cả hàng hóa trên thị trường, còn cần cân nhắc đánh giá sao cho phù hợp với năng suất của người lao động trong khu vực công. Không những vậy tiền lương là phần hết sức quan trọng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người trong đời sống sinh hoạt, do vậy đánh giá một mức lương điều chỉnh hợp lý vừa vấn đề ngân sách, vừa vấn đề phù hợp với xã hội và đáp ứng được nhu cầu của người lao động không phải là một hoạt động đơn giản. Vấn còn nhiều ý kiến trái chiều về mức lương cơ sở từ người lao động, phải chăng yếu tố ảnh hưởng chủ yếu là do mức lương cơ sở chưa làm thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của họ. Cần làm gì để góp phần phát huy những ưu điểm cũng như đưa ra được nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại trong việc điều chỉnh mức lương cơ sở. Từ đó tạo tiền đề cho việc xây dựng hệ thống xu hướng điều chỉnh nhằm phát huy hơn sự phù hợp trong việc điều chỉnh mức lương cơ sở tại Việt Nam, từ đó làm cơ sở tạo động lực cho người lao động trong khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng lao động trong khu vực này. Đồng thời góp một phần lợi ích trong công tác xây dựng bộ máy lao động trong khu vực công đạt hiệu quả cả về số lượng và chất lượng người lao động trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

»»»Xêm thêm: Thực trạng đánh giá thực hiện công việc 

Bản chất ý nghĩa của tiền lương tối thiểu

* Nhu cầu tối thiểu: Là nhu cầu thiết yếu, cơ bản tối thiểu các mặt ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, đồ dùng, hưởng thụ văn hóa, giao tiếp xã hội, bảo hiểm và nuôi con nhằm duy trì cuộc sống và làm việc

* Mức sống tối thiểu: Là mức độ thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu trong điều kiện kinh tế xã hội cụ thể, đó là mức đủ đảm bảo điều kiện cho con người có một thân thể khỏe mạnh và một nhu cầu văn hóa tối thiểu, dưới mức sống đó con người không đảm bảo nhân cách cá nhân.

Mức lương tối thiểu chung là gì?

Là tiền lương tối thiểu được quy định áp dụng chung cho cả nước, chỉ dùng để trả cho người lao động làm những công việc giản đơn nhất trong xã hội trong điều kiện và môi trường lao động bình thường, chưa qua đào tạo nghề.

Căn cứ xác định tiền lương tối thiểu chung

Quan hệ cung cầu về lao động trên thị trường lao động cả nước và chie số giá cả trong từng thời kỳ          

Hệ thống các nhu cầu tối thiểu của người lao động và gia đình của họ.

Mức sống chung đạt được và sự phân cực mức sống giữa các tần lớp dân cư.

Khả năng chi trả của các cơ sở sản xuất - kinh doanh hay mức tiền lương - tiền công đạt được trong từng nghành, nghề. khóa học kế toán

Phương hướng, khả năng phát triển kinh tế của đất nước, mục tiêu và nội dung cơ bản của các chính sách lao động trong từng thời kỳ.

Vai trò của tiền lương tối thiểu  

Là lưới an toàn chung cho những người làm công ăn lương trong toàn xã hội.

Bảo đảm sức mua cho cho các mức tiền lương khác trước sự gia tăng của lạm phát và các yếu tố kinh tế xã hội khác thông qua việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Giảm bớt sự đói nghèo trong xã hội.

Loại bỏ sự cạnh tranh không công bằng, chống lại xu hướng giảm chi phí các yếu tố sản xuất tới mức không thỏa đáng trong đó có tiền lương.

Bảo đảm sự trả công tương đương cho những công việc tương đương.

Phòng ngừa sự xung đột giữa giới chủ và giới thợ làm ảnh hưởng đế sự phát triển kinh tế.

Mức tiền lương tối thiểu được luật hóa có thể coi là một trong những biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc trưng của tiền lương tối thiểu

Tiền lương tối thiểu có những đặc trưng cơ bản được tính tương ứng với:

Trình độ lao động đơn giản nhất, chưa qua đào tạo nghề.

Cường độ lao động nhẹ nhất, không đòi hỏi phải tiêu hao nhiều năng lượng, thần kinh, cơ bắp.

Môi trường và điều kiện lao động bình thường, không có tác động xấu của các yếu tố điều kiện lao động.

Nhu cầu tiêu dùng ở mức tối thiểu.

Gía cả các tư liệu sinh hoạt chủ yếu.

Yêu cầu của tiền lương tối thiểu

Tiền lương tối thiểu cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Đảm bảo đời sống tối thiểu của người lao động.

Được tính đúng, tính đủ để trở thành lưới an toàn chung cho  những người làm công ăn lương trong xã hội.

Đảm bảo mối quan hệ thực giữa mức lương tối thiểu, trung bình và tối đa để chống lại xu hướng gia tăng bất hợp lý.

Phải là yếu tố tác động đến mức tiền công trên thị trường sức lao động, đảm bảo cho các doanh nghiệp tính đủ đầu vào và hoạt động có hiệu quả.

Đảm bảo xã hội có tính chất pháp lý của nhà nước đối với người lao động làm việc trong môi trường có tồn tại quan hệ lao động.

Là công cụ điều tiết của nhà nước trên phạm vi xã hội và trong từng cơ sở kinh tế, thiết lập những ràng buộc kinh tế trong lĩnh vực sử dụng lao động, tăng cường trách nhiệm các bên trong quản lý sử dụng lao động.

Đáp ứng nhưng biến đổi trong đời sống kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước.

Cơ cấu của tiền lương tối thiểu

 Về mặt cơ cấu, các bộ phận hợp thành của tiền lương tối thiểu bao gồm:

Phần để tái sản xuất sức lao động cá nhân, gồm những hao phí cho: hoạt động lao động, đào tạo tay nghề, hệ thống các chỉ tiêu về mặt sinh học, xã hội học như: ăn, mặc, ở và đồ dùng, đi lại. giao tiếp xã hội, bảo vệ sức khỏe, học tập, hưởng thụ văn hóa.

Phần dành cho nuôi con.

Phần dành cho bảo hiểm xã hội. 

 

Bình luận
Đánh giá của bạn

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr
Đăng ký