Tài Liệu Tự Học Hành Chính Nhân Sự [Tổng Hợp Full]

0 Đánh giá

Trong môi trường làm việc ngày nay, kiến thức và kỹ năng về HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ không chỉ cần thiết đối với những ai muốn theo nghề mà còn hữu ích cho tất cả mọi người. Việc tự học và nắm vững các nguyên tắc, quy định pháp luật, và kỹ năng chuyên môn sẽ giúp bạn tự tin và hiệu quả hơn trong công việc.

Tài liệu tự học hành chính nhân sự này được Lê Ánh HR biên soạn nhằm cung cấp một hướng dẫn toàn diện về hành chính nhân sự bao gồm:

 • Văn bản quy định: Cung cấp các luật và quy định liên quan đến lao động và bảo hiểm xã hội.
 • Lương và cách tính lương: Hướng dẫn chi tiết về các khái niệm lương, cách tính lương và lập bảng lương nhân viên.
 • Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội: Giới thiệu các quy định, loại hình bảo hiểm và các chế độ liên quan.
 • Thuế thu nhập cá nhân: Hướng dẫn tính thuế và các quy định liên quan.
 • Đánh giá thực hiện công việc: Phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc.
 • Tuyển dụng và đào tạo: Quy trình tuyển dụng, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo.
 • Kỹ năng mềm và công cụ văn phòng: Kỹ năng giao tiếp, sử dụng các công cụ văn phòng như Word, Excel và PowerPoint.
 • Mẫu bản mô tả công việc và các loại hợp đồng: Cung cấp các mẫu biểu cho các vị trí và hợp đồng lao động.
 • KPI: Bộ biểu mẫu đánh giá KPI và hiệu suất công việc.
 • Hệ thống thang bảng lương: Quy chế và bảng quy định tiêu chuẩn lương.
 • Biểu mẫu hành chính văn phòng: Mẫu báo cáo, biên bản, đề xuất và các văn bản hành chính khác.

Tài liệu tự học hành chính nhân sự

LƯU Ý: Đối với những bạn muốn theo đuổi các công việc hành chính nhân sự chuyên nghiệp, nên tham khảo các khóa học tại Lê Ánh HR. Các khóa học này không chỉ cung cấp tài liệu học đầy đủ, thực tế mà còn giúp bạn nắm vững nghiệp vụ thông qua thực hành và đào tạo chuyên sâu.

Các khóa học nổi bật:

Những khóa học này được thiết kế để giúp bạn phát triển kỹ năng chuyên môn và nâng cao hiệu quả công việc, mang lại sự tự tin và chuyên nghiệp trong lĩnh vực hành chính nhân sự.

1. Văn Bản Quy Định

Luật Lao Động 2019

Luật Lao Động 2019 là một trong những văn bản pháp luật quan trọng nhất quy định về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Nội dung chính:

 • Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động: Bao gồm các quyền lợi về lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, bảo hiểm, an toàn lao động, và các quyền lợi khác.
 • Các quy định về hợp đồng lao động: Điều kiện ký kết, thực hiện, và chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Tiền lương: Quy định về mức lương tối thiểu, cách tính lương, và các khoản phụ cấp.
 • Thời gian làm việc và nghỉ ngơi: Quy định về giờ làm việc, làm thêm giờ, và các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép.
 • An toàn lao động và vệ sinh lao động: Quy định về đảm bảo an toàn và điều kiện làm việc cho người lao động.
 • Các vấn đề khác: Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Tải về tài liệu: Bộ Luật Lao Động 2019

Các văn bản quy định liên quan

Ngoài Luật Lao Động 2019, còn có nhiều văn bản pháp luật khác quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật lao động. Với những thông tin dưới đây các bạn dễ dàng tra cứu trên google:

Nghị định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Lao Động 2019

 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
 • Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.
 • Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Thông tư Hướng Dẫn Thi Hành Luật Lao Động 2019

 • Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 145/2020/NĐ-CP về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, và thỏa ước lao động tập thể.
 • Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Các Văn Bản Về An Toàn Lao Động

 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Văn Bản Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

 • Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Văn Bản Về Tiền Lương và Phúc Lợi

 • Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chế độ phúc lợi khác.

Văn Bản Về Đào Tạo Nghề

 • Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, quy trình và thẩm quyền công nhận nghề, công nhận tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Văn Bản Về Quan Hệ Lao Động

 • Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
 • Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thương lượng tập thể.

2. Lương và Cách Tính Lương

Khái niệm cơ bản về lương

Cách lập bảng lương nhân viên

3. Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội

Quy định và các văn bản liên quan

 • Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019
 • Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
 • Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
 • Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020)
 • Văn bản hợp nhất 2089 nhất giữa Quyết định số 595, 505, 888
 • Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 vv ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN;
 • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc
 • Thông tư số 06/BLĐ-TBXH có hiệu lực từ ngày 01/09/2021 bổ sung, sửa đổi một số điều của TT59

Các loại hình bảo hiểm xã hội

Các chế độ khi tham gia BHXH

Các Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xã Hội Trong Doanh Nghiệp

 • Các khoản lương tính đóng BHXH

4. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản thuế mà mỗi cá nhân phải nộp cho Nhà nước dựa trên thu nhập chịu thuế của họ. Mục đích của thuế TNCN là điều chỉnh thu nhập cá nhân, góp phần vào nguồn thu ngân sách nhà nước, và thực hiện công bằng xã hội.

Các quy định liên quan

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân:

 • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2007, Luật Sửa đổi các Luật về Thuế 2014, và Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân sửa đổi 2012 vẫn được áp dụng​ (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)​​ (Công ty Luật ACC)​.
 • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về mức giảm trừ gia cảnh.

Nghị định và Thông tư Hướng Dẫn:

 • Nghị định 65/2013/NĐ-CP, Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định chi tiết về các khoản thu nhập chịu thuế, miễn thuế và giảm trừ​ (Công ty Luật ACC)​​ (Luật Minh Khuê)​.

Quy định về thuế đối với các đối tượng khác nhau

Cá Nhân Cư Trú

1. Cá Nhân Cư Trú Có Hợp Đồng Lao Động Từ 3 Tháng Trở Lên:

Biểu thuế lũy tiến từng phần: Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập tính thuế được chia thành các bậc khác nhau và áp dụng mức thuế suất tương ứng cho từng bậc.

Cách tính: Thu nhập tính thuế (TNTT) là tổng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ (giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm, từ thiện,...). Số thuế phải nộp được tính theo công thức:

 • Bậc 1: TNTT đến 5 triệu đồng: 5%
 • Bậc 2: TNTT trên 5 đến 10 triệu đồng: 10%
 • Bậc 3: TNTT trên 10 đến 18 triệu đồng: 15%
 • Bậc 4: TNTT trên 18 đến 32 triệu đồng: 20%
 • Bậc 5: TNTT trên 32 đến 52 triệu đồng: 25%
 • Bậc 6: TNTT trên 52 đến 80 triệu đồng: 30%
 • Bậc 7: TNTT trên 80 triệu đồng: 35%

Ví dụ cụ thể: Nếu TNTT của bạn là 20 triệu đồng, số thuế phải nộp được tính như sau:

 • 5 triệu đầu tiên: 5% của 5 triệu = 250 nghìn đồng
 • 5 triệu tiếp theo: 10% của 5 triệu = 500 nghìn đồng
 • 8 triệu tiếp theo: 15% của 8 triệu = 1.2 triệu đồng
 • 2 triệu cuối: 20% của 2 triệu = 400 nghìn đồng

Tổng thuế phải nộp: 250 + 500 + 1200 + 400 = 2.35 triệu đồng

2. Cá Nhân Không Ký Hợp Đồng Lao Động Hoặc Ký Hợp Đồng Dưới 3 Tháng:

Khấu trừ thuế 10%: Đối với các cá nhân không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng và có thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên, thuế thu nhập cá nhân sẽ được khấu trừ tại nguồn với mức thuế suất 10%.

Lưu ý: Nếu cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ thuế 10% nhưng sau khi trừ giảm trừ gia cảnh tổng thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế, cá nhân có thể làm cam kết (Mẫu 08/CK-TNCN) để tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế​ 

Cá Nhân Không Cư Trú:

 • Khấu trừ thuế 20%: Cá nhân không cư trú (thường là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam) sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất cố định là 20% trên thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.
 • Tính thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định giống như thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú​ 

Xem chi tiết hơn tại: Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

Các Quy Định Về Khai Báo và Nộp Thuế:

 • Khai thuế: Người nộp thuế phải khai báo thu nhập theo mẫu tờ khai của cơ quan thuế. Mẫu tờ khai được quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và các thông tư sửa đổi bổ sung.
 • Nộp thuế: Thuế thu nhập cá nhân được nộp theo kỳ kê khai hàng tháng, hàng quý hoặc theo từng lần phát sinh thu nhập. Việc nộp thuế phải hoàn thành đúng hạn để tránh các khoản phạt do nộp chậm.
 • Chứng từ khấu trừ thuế: Người chi trả thu nhập phải cung cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người nộp thuế khi thực hiện khấu trừ thuế. Chứng từ này là căn cứ để người nộp thuế quyết toán thuế vào cuối năm​

Xem thêm: Cách xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

5. Đánh Giá Thực Hiện Công Việc

Đánh Giá Nhân Sự Là Gì? Các Phương Pháp Đánh Giá Nhân Sự

Phương Pháp Đánh Giá Thực Hiện Công Việc:

- Đánh Giá 360 Độ:

 • Mô tả: Đây là phương pháp đánh giá toàn diện, thu thập phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và cả bản thân người được đánh giá.
 • Ưu điểm: Cung cấp góc nhìn toàn diện và khách quan, phát hiện được những khía cạnh tiềm ẩn mà phương pháp khác có thể bỏ qua.
 • Nhược điểm: Thực hiện phức tạp và tốn thời gian.

Xem chi tiết: Đánh Giá 360 Độ Là Gì? Phương Pháp và Quy Trình Thực Hiện

- Đánh Giá Theo Mục Tiêu (MBO - Management by Objectives):

 • Mô tả: Đánh giá dựa trên việc hoàn thành các mục tiêu cụ thể đã được thiết lập từ trước.
 • Ưu điểm: Rõ ràng, cụ thể và dễ đo lường.
 • Nhược điểm: Dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh không kiểm soát được.

Xem chi tiết: MBO Là Gì? Cách Áp Dụng Quản Lý Theo Mục Tiêu

- Phương Pháp Đánh Giá Bằng Thang Điểm (Rating Scale):

 • Mô tả: Sử dụng các thang điểm để đánh giá các khía cạnh cụ thể của hiệu suất làm việc.
 • Ưu điểm: Dễ dàng áp dụng và so sánh.
 • Nhược điểm: Có thể mang tính chủ quan và thiếu sự linh hoạt.

- Đánh Giá Bằng Phương Pháp Hành Vi (Behaviorally Anchored Rating Scale - BARS):

 • Mô tả: Kết hợp giữa phương pháp thang điểm và đánh giá hành vi cụ thể.
 • Ưu điểm: Kết quả đánh giá cụ thể và ít mang tính chủ quan.
 • Nhược điểm: Khó thiết lập và tốn thời gian.

Bảng Tiêu Chuẩn Đánh Giá Công Việc - Mẫu Và Cách Xây Dựng

Biểu mẫu đánh giá nhân viên cuối năm

6. Tuyển Dụng

7. Đào Tạo

- Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo

- Các mẫu biểu đào tạo

 • Mẫu phiếu nhu cầu đào tạo
 • Mẫu danh sách tham dự đào tạo và đánh giá kết quả
 • Mẫu kế hoạch đào tạo năm
 • Mẫu phiếu xác nhận đào tạo hội nhập
 • Mẫu tài liệu hướng dẫn đào tạo nhân viên mới
 • Mẫu hồ sơ huấn luyện cá nhân
 • Mẫu thỏa thuận đào tạo
 • Mẫu phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy
 • Mẫu quy trình đào tạo

TẢI VỀ: Bộ Mẫu Biểu Đào Tạo

8. Kỹ Năng Mềm và Công Cụ Văn Phòng

9. Mẫu Bản Mô Tả Công Việc

Các vị trí nghề nhân sự

Mô tả công việc phòng tổ chức hành chính

 • MTCV cán sự tiền lương
 • MTCV lái xe và ban an toàn sức khỏe
 • MTCV nhân viên bảo vệ công ty
 • MTCV nhân viên chế độ
 • MTCV nhân viên hành chính văn thư
 • MTCV nhân viên quản lý nhân sự
 • MTCV nhân viên trạm y tế
 • MTCV phó phòng tổ chức hành chính
 • MTCV tổ trưởng lái xe
 • MTCV tổ trưởng tổ bảo vệ
 • MTCV trưởng phòng tổ chức hành chính
 • MTCV trưởng trạm y tế

Mô tả công việc việc nhân viên trong công ty

 • Giám đốc điều hành
 • Giám đốc kinh doanh
 • Giám đốc marketing
 • Giám đốc nhân sự
 • Giám đốc tài chính
 • Kế toán sản xuất
 • Nhân viên bảo vệ
 • Nhân viên captain
 • Nhân viên IT-bảo trì
 • Nhân viên nhân sự
 • Nhân viên order
 • Nhân viên phục vụ tiệc cưới
 • Nhân viên quảng cáo
 • Nhân viên thủ kho
 • Nhân viên thu ngân
 • Phó giám đốc kinh doanh
 • Quản lý kho
 • Quản lý nhà hàng
 • Trưởng bộ phận phục vụ nhà hàng
 • Trưởng phòng kinh doanh

DOWNLOAD: BỘ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

10. Mẫu Các Loại Hợp Đồng

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn

11. KPI (Chỉ Số Đánh Giá Hiệu Suất)

12. Hệ Thống Thang Bảng Lương

 • Quy chế lương theo hệ thống thang bảng lương
 • Hệ thống thang bảng lương
 • Bảng quy định các tiêu chuẩn và đăng ký áp dụng
 • Biên bản họp thông qua hệ thống thang bảng lương
 • Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

13. Tổng Hợp Các Biểu Mẫu Thường Dùng Hành Chính Văn Phòng

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904848855; 0971698687

học phí lê ánh hr

Đăng ký